פורש. אודי ניסן
פורש. אודי ניסן פלאש 90

וועדת ניסן לבחינת גיל הפרישה לנשים, הגישה היום (חמישי) את עיקרי המלצותיה לשר האוצר ד"ר יובל שטייניץ. כזכור, הוועדה הציבורית מונתה על ידי שר האוצר מתוקף חוק גיל הפרישה וכוללת נציגי ציבור, ממשלה, מחקר, מעסיקים ועובדים. הוועדה נתבקשה לבחון את גיל הפרישה הראוי לנשים בשים לב להשלכות הכלכליות, התעסוקתיות והחברתיות של גיל פרישה של נשים. כמו גם, ליכולתו של משק המדינה, להשפעות השונות של העלאת גיל הפרישה לנשים מ-60 ל-62 ולשינויים ורפורמות שנעשו בנושא גיל הפרישה בעולם בעשור האחרון.

במשרד האוצר טוענים, כי להשוואת גיל הפרישה של נשים לגברים חשיבות רבה לקידום נשים עקב יצירת אופק תעסוקתי שווה והיא צפויה לתרום לצמצום פערים בשוק העבודה. כמו כן, לאור העלייה של תוחלת החיים המאריכה את תקופת הפנסיה מחד, וכן הצורך לצבור משאבים למימון שנות הפנסיה מאידך, סבורה הוועדה כי על המדיניות בנושא גיל הפרישה להיות צופת פני עתיד, מושכלת והדרגתית כך שתאפשר גם לדור הזה וגם לדורות הבאים מערכת ביטחון סוציאלי יציבה וברת קיימא.

על כן, הוועדה המליצה ברוב קולות להשוות את גיל הפרישה של נשים לגברים. עוד ממליצים רוב חברי הוועדה שהעלאת גיל הפרישה תתבצע בתהליך הדרגתי של כ- 15 שנה, כאשר בשלב הראשון יעלה גיל הפרישה ל-64 עד 2017 ובהמשך יועלה הגיל ל- 67 עד שנת 2026. נציין, כי מנכ"לית הרשות לקידום מעמד האישה, הגברת ורד סוויד, צפויה להגיש דעת מיעוט המתנגדת להמלצות הוועדה.

כמו כן, הוועדה ממליצה על מגוון של כלים לעידוד תעסוקת עובדים בגילאים מבוגרים, תוך שימת דגש מיוחד על תעסוקת נשים. אלו כוללים, בין היתר, הסברה למעסיקים, ביצוע הכשרות מקצועיות להתאמת כישורי העובדים לתנאי העבודה המשתנים, והארכת תקופת תשלום דמי אבטלה לנשים מעל גיל 62.

הממונה על התקציבים, ד"ר אודי ניסן, הודה לחברי הוועדה על עבודתם המקצועית, והוסיף כי "להעלאת גיל הפרישה חשיבות מאקרו-כלכלית רחבת היקף. אני סבור כי העלאת גיל הפרישה תתרום לנשים בישראל, באופן שישפר את מצבן הכלכלי ויאפשר להן לצבור יותר משאבים לתקופת הפנסיה".