בית חולים. ארכיון. בקרוב אחד נוסף בנגב
בית חולים. ארכיון. בקרוב אחד נוסף בנגב

כל בתי החולים הציבוריים מושבתים היום כחלק ממהלכי המחאה של הרופאים על תנאיהם. מחר, לעומת זאת, יפעלו בתי החולים ללא עיצומים כלשהם, חלקיים או מלאים. זאת לאחר ימים בהם חילקו הרופאים את העיצומים וקיימו אותם באופן חלקי או באזורים מסוימים.

במהלך ההשבתה יפעלו כלל בתי החולים הציבוריים במתכונת שבת.

במהלך היום יקיימו ראשי הסתדרות הרופאים ואנשי האוצר דיון נוסף בבית הדין הארצי לעבודה בניסיון להגיע לנוסחת פשרה וגישור שתוביל לסוף מסכת העיצומים. הדיון יהיה עוד אחד ברצף של דיונים המתקיימים באופן מואץ על פי הנחיית נשיאת בית הדין לעבודה השופטת נילי ארד.

השופטת ארד ביקשה מהצדדים להחיש את המגעים ביניהם במגמה להגיע להסדר עד ליום שלישי הבא, ואם לא יעלה בידיהם לפתור את הסוגיה תעלה שוב לבית המשפט בקשת המדינה להוצאת צווי מניעה שיחייבו את הרופאים לעבוד במתכונת רגילה.

יצוין כי בנוסף להשבתת בתי החולים מהלך היום יושבתו גם מרפאות חוץ מרפאות אשפוז יום ומכוני הרפואה השונים.