הרב פרומן
הרב פרומן פלאש 90

רבה של תקוע הרב מנחם פרומן מברך על אישור חוק החרם בכנסת אך טוען במקביל כי אסור לנו להיגרר אחר גילויי השנאה של אנשי השמאל, "מחאת השמאל על חוק החרם גרמה לי סוג של שאט נפש, פתאום הם מוצאים לעצמם בקעה להתלות בה על חופש הביטוי. להם יש את החופש לשנוא, להם מותר להגיד שצריך לעלות על עפרה בטנקים, כי זה רק דיבורים. האם לשיטתם גם כתיבת הספר מאי קאמפ של היטלר הייתה בסדר, כי זה רק דיבורים".

הרב פרומן תמה כיצד אנשי השמאל מוחים על פגיעה בחופש הביטוי, כשהם בעצמם חוטאים כלפי הימין גם בדיבורים וגם במעשים, "הרי הם לא רק מדברים נגד המתנחלים, הם עושים מעשים, הם מנהלים תעמולה שלא יקנו מהמתנחלים. האם גם זה בכלל חופש הביטוי, לקרוא לאנשים לא לקנות מוצרים. לפעמים נדמה שאנשים בשמאל נמצאים עמוק בתוך הביצה שלהם ולא רואים שיש כאן דבר שאינו מתקבל על הדעת. החופש לפגוע במתנחלים הוא רחוק מלהיות חופש ביטוי".

הוא קורא לאנשי הימין שלא להיגרר אחר גילויי השנאה של הצד השני, "מצד אחד חשוב שהרשות המחוקקת דאגה לחוקק חוק, כדי שלא תהיה אוירה שמותר לפגוע במישהו שאתה לא מסכים איתו פוליטית. אבל מצד שני לצערנו עבירה גוררת עבירה, עם ישראל מאז ומעולם לקה בחטא של שנאת חינם, עוד מתקופת יוסף ואחיו, על זה גם חרב בית המקדש. לצערי המציאות היא שהשנאה למתנחלים גוררת גם ביטויי שנאה שלנו כלפיהם. אסור לנו להיגרר אחרי זה, גם אם הם מחרימים את החלווה של ברקן ואת השמן של משק אחיה אנחנו לא נחרים את הספרים של עמוס עוז".