שביתת הרופאים - ארכיון. מו"מ ללא התקדמות
שביתת הרופאים - ארכיון. מו"מ ללא התקדמותפלאש 90

בית הדין לענייני עבודה הוציא הלילה לאחר חצות צווי מניעה מיידיים לרופאים מתמחים וקבע כי "פעולות המתמחים הם בגדר שביתה בלתי חוקית ובלתי מוגנת".

בית הדין הורה לרופאים לקיים עבודה סדירה ולהימנע משיבושי עבודה.

הרכב של שלושה שופטים בראשות נילי ארד קיבל את עמדת המדינה. "הפעולות שנקטו המתמחים בבתי החולים הן שביתה בלתי-חוקית שלא אושרה כדין", כתבה השופטת ארד והדגישה: "הנטישה הבלתי-מאושרת של הרופאים המתמחים את עבודתם את המחלקות בבתי החולים גורמת נזק רב לציבור החולים, המופקד בידיהם, ולהתנהלות העבודה במחלקות בתי החולים. אין לקבל מצב דברים, שבו עובדים יחידים או קבוצות עובדים, במקום עבודה מאורגן, יעשו דין לעצמם ויקחו לידיהם את הסמכות להחליט על נקיטה של צעדים ארגוניים שלא על פי הנחיות הארגון היציג. פעולות מעין אלה מהוות פגיעה חמורה במרקם יחסי העבודה בישראל". השופטת הוסיפה כי "כל פעולה שלא במסגרת הסתדרות הרופאים תיחשב בלתי-חוקית ובלתי-מוגנת, על כל המשתמע מכך".

עשרות רופאים בכירים, מרביתם מבית החולים איכילוב בתל אביב, הצטרפו אתמול להפגנת המחאה שהתארגנה מתחת למשרדי ההסתדרות הרפואית ברמת גן.

רופאים מתמחים הפסיקו את עבודתם בבתי החולים מאיר, רמב"ם, בילינסון, שניידר, איכילוב, שיבא, אסף הרופא וברזילי, וכן בבתי החולים הפסיכיאטריים שלוותה, לב השרון-פרדסיה ואיתנים.