מחאה מידתית
מחאה מידתיתפלאש 90

שביתה כללית תתקיים היום (שני) במתכונת שבת בבתי החולים זאת לאחר קביעת בית הדין כי מחאת הרופאים מבוצעת באופן מידתי והיא חוקית.

חדרי מיון, חדרי ניתוח, טיפול נמרץ, פגיות, דיאליזות - עובדים. כמו כן מרפאות החוץ בבתי החולים סגורות. מכונים של בתי החולים נותנים מענה רק במקרים דחופים. אשפוז יום סגור.

טיפולים אונקולוגיים נמשכים (במידה והטיפולים החלו לפני יום השביתה/עיצומים, קרי, טפולים באמצע פרוטוקול יתקיימו כמתוכנן ; במידה ותוכננה התחלת טיפול חדש ליום השביתה/עיצומים, קרי, טרם החל הטיפול, אזי יופנו לוועדת חריגים. לא יתקבלו ביקורים במרפאות למטרות שאינן טיפולים, לדוגמה תורים שהוזמנו למטרות ביקורת וכו').  טיפולי IVF (טיפולי פוריות) ודיאליזות מתוכננות מתקיימים. מרפאות הקהילה ומכונים בקהילה עובדות כסדרן.

ההסתדרות הרפואית עורכת היום בצהרים מסיבת עיתונאים דחופה בה תודיע על המשך צעדיה.

מחר, יום ג', בחדרי הניתוח בבתי החולים יתבצעו רק ניתוחים דחופים וניתוחים אונקולוגיים. כל מרפאות החוץ, מכונים ואשפוז יום עובדים כסדרם. בחדרי הניתוח מבוצעים ניתוחים אונקולוגיים, ניתוחים דחופים, ניתוחי טראומה וכל הפעולות המבוצעות בשישי-שבת. טיפולי IVF (טיפולי פוריות), טיפולים אונקולוגיים ודיאליזה עובדים. מרפאות הקהילה, מכונים בקהילה עובדים כסדרם.

ביום רביעי יושבתו מרפאות החוץ, אשפוז יום והמכונים בבתי החולים, כל חדרי הניתוחים וכל השירותים לחולים מאושפזים יפעלו כסדרם. מרפאות החוץ של בתי החולים, אשפוז יום והמכונים סגורים לחולים מהקהילה ופתוחים לחולים מבתי החולים. טיפולי IVF (טיפולי פוריות), טיפולים אונקולוגיים ודיאליזה עובדים. כל מרפאות הקהילה והמכונים בקהילה, עובדים כסדרם.

ביום חמישי יתבצעו ניתוחים דחופים וניתוחים אונקולוגיים בלבד. כל מרפאות החוץ, מכונים ואשפוז יום עובדים כסדרם. בחדרי הניתוח מבוצעים ניתוחים אונקולוגיים, ניתוחים דחופים, ניתוחי טראומה וכל הפעולות המבוצעות בשישי-שבת. טיפולי IVF (טיפולי פוריות), טיפולים אונקולוגיים ודיאליזה עובדים. מרפאות הקהילה, מכונים בקהילה יפעלו כסדרם.

ביום שישי ובשבת הקרובים יפעלו בתי החולים במתכונת שבת.

הרופאים מציינים כי ועדות החריגים ימשיכו בפעולתן וניתן יהיה להביא בפניהן, פניות לפתרון מצבים מיוחדים. הר"י תנחה את ועדות החריגים למנוע ככל הניתן נזק לציבור.