נפגעים יותר.
נפגעים יותר. פלאש 90

בוועדה לזכויות הילד בכנסת ייערך מחר דיון מיוחד בדו"ח הוועדה הבין משרדית לבטיחות ילדים בחברה הערבית. במהלך הדיון יציג ארגון 'בטרם' לבטיחות ילדים תמונה עגומה בנוגע להיקף היפגעות ילדים בחברה הערבית. מנתוני דוח 'בטרם' לאומה עולה, כי שיעור התמותה מהיפגעות בלתי מכוונת בקרב ילדים ערבים גבוה פי 3.3, מהשיעור המקביל בקרב ילדים יהודים.

בקבוצת הגיל 4-1 שיעור התמותה של ילדים ערבים גבוה פי 5.2 משיעור התמותה מהיפגעות של ילדים יהודים באותה קבוצת גיל. הוועדה הבין-משרדית לבטיחות ילדים בחברה הערבית הוקמה לבקשת יו"ר הוועדה לזכויות הילד של כנסת ישראל נוכח נתוני ההיפגעות הקשים והגבוהים בקרב אוכלוסייה זו.על פי 'בטרם' הסיבה המובילה לתמותה בקרב כלל אוכלוסיית הילדים היא מעורבות בתאונות דרכים. שיעורם של הילדים הערבים שנהרגו כהולכי רגל גבוה פי 6.8 מהשיעור המקביל בקרב ילדים היהודים, ושיעורם בקרב הרוגי רכב ממונע גבוה פי 1.8 מהשיעור המקביל בקרב הילדים היהודים. "הנתונים מציבים תמרור אדום הן בפני רשויות הרווחה והבריאות והן בפני המנהיגות הציבורית והרוחנית של המיגזר הערבי", אומר יו"ר הוועדה לזכויות הילד זבולון אורלב, "יש צורך לגבש תוכנית חירום לאומית דחופה כדי לצמצם באופן דרסטי את שיעורי התמותה בקרב ילדים במגזר הערבי".אורלי סילבינגר, מנכ"ל ארגון 'בטרם' לבטיחות ילדים, "תמונת המצב העגומה של  היפגעות ילדים ערבים בתאונות, הביאה את ארגון 'בטרם' לתת עדיפות בטיפול באוכלוסייה זו. אחד מיעדיו האסטרטגיים של הארגון הוא לצמצם עד שנת 2020  ב – 25% את הפער בין תמותת הילדים בחברה הערבית לבין שיעורו בחברה היהודית.אני מברכת את הוועדה לזכויות הילד שהשכילה למנות וועדה בין משרדית, במסגרת פעילות המועצה הלאומית לבטיחות בית ופנאי של משרד הבריאות, בראשותו של ד"ר יצחק ברלוביץ, לטיפול בנושא. אני מחזקת את ידי חברי הוועדה הבין משרדית על עבודתם המקצועית ועל ההמלצות למניעת היפגעות ילדים בחברה הערבית, כפי שהן מופיעות בדו"ח. כולי תקווה, כי המלצות אלה ייושמו בהקדם במסגרת תוכנית לאומית לבטיחות ילדים".