שיא הביקוש לחשמל במשק עמד היום על כ- 10,880 מגה ואט, כ- 450 סופקו ע"י יצרנים פרטיים וכ- 100 מגה ואט ע"י הסכמים עם לקוחות שבהסדר. יכולת הייצור של חברת החשמל בשעת השיא היתה  10,910 מגה ואט . הרזרבה בשעת השיא עמדה על  580 מגה ואט – סה"כ כ - 5% מכלל הצריכה המשקית.

בחברת החשמל מודים לציבור על עירנותו  ומדגישים כי היענות הציבור לקריאת החברה, להסיט שימוש במכשירי חשמל עתירי אנרגיה וניהול ותיפעול אחראי של מערכת הייצור ע"י חברת החשמל, סייעו לחברת החשמל לספק את כל הביקושים, למרות הרזרבה הנמוכה ממנה סובל משק החשמל.

"חברת החשמל ממשיכה ועוקבת בדריכות אחר עומס החום הצפוי מחר ובשאר ימות השבוע. בהתאם לכך, מכינה החברה את יחידות הייצור שלה לפעילות מלאה ובנוסף מפעילה הסכמים עם לקוחות שבהסדר", מציינים בחברה.

על פי התחזיות, מחר צפוי עומס חום כבד בדומה להיום. לפיכך מבקשת החברה מן הצבור להמשיך ולהסיט את השימוש במכשירי חשמל עתירי אנרגיה, לשעות הבוקר המוקדמות ושועות הערב המאוחרות.