להשקיע בכל חלקי העיר. ריבלין
להשקיע בכל חלקי העיר. ריבליןפלאש 90

"מצוקת הרופאים והמתמחים היא ביטוי מובהק לתופעה רחבה, של ירידת קרנו של השירות הציבורי. גל המחאות האחרון מבהיר לכולנו שלא ניתן לעסוק רק במאקרו כלכלה, כאשר במיקרו "נופלים חלל" משרתיו של המגזר הציבורי. איתרע גורלה של ממשלה זו, לטפל בבעיות על כתפיה של הממשלה מונחת האחריות לפתור תחלואים שהצטברו במשך השנים גם בעת כהונתן של ממשלות אחרות." כך אומר היום (שלישי) יושב ראש הכנסת, ראובן (רובי) ריבלין, במושב הפתיחה של ועידת ישראל לבריאות המתקיימת בבנייני האומה.

לדבריו, "המאבק המתחולל היום בבתי החולים וברחובות איננו רק עוד סכסוך עבודה. זהו מאבק על דמותה ועתידה של מערכת הבריאות הציבורית בישראל, ועל רה"מ להתערב בו באופן אישי. משבר זה מצטרף לשורה של מאבקים התובעים ממדינת ישראל ומהחברה הישראלית לערוך חשבון נפש  בנוגע למעמדו של המגזר הציבורי ולעתידו, כמו גם לגבי מעמד המורים, עובדי הרווחה והשוטרים".

ריבלין ביקר את התפיסה, לפיה המגזר הציבורי הוא עול הפוגע ביכולתו של המשק הישראלי לצמוח ולשגשג, בבחינת "שָמן", שהמגזר הפרטי ה"רזה" נאלץ לשאת על גבו. "בחסות תפיסה זו חל כרסום הולך ומתמשך במגזר הציבורי: בתקציבים שניתנו לו, במעמדו ובתדמיתו. במגזר הפרטי הלכה והתקבעה תחושה של "בוז" כלפי המגזר הציבורי ומשרתיו, שהגיעה לעיתים, עד כדי התעלמות מתפקידו החיוני  והמערכים המוספים הטמונים בו, הן למשק והן לחברה בכללה".

לדעת יו"ר הכנסת, "בשנה האחרונה חלה תפנית בגישה. בימים אלו, החברה הישראלית הולכת ומפנימה שמגזר ציבורי חיוני ומקצועי הוא תנאי שאין בלתו, לא רק לקיומה של חברה איתנה אלא גם לעתידו של המשק הישראלי. אנו מבינים היום שהמערכות הציבוריות הן נכס אסטרטגי של המשק כולו, ובפרט במציאות הישראלית הכורעת תחת נטל הפילוג והקיטוב".

"היום אנו מבינים שהמפתח לצמיחה איננו תלוי רק ביזמות פרטית, אלא גם בחינוך מצוין; שללא השקעה בנוער מהפריפריה לא נוכל להעמיד דור חדש של מדענים. אנו מבינים  שהדרך להקטנת נתמכי סעד עתידיים מותנית בקיומה של מערכת רווחה מתוגמלת. היום אנו מבינים  שהמגזר הציבורי והפרטי תלויים זה בזה וכרוכים זה בזה".