משק החלב יפתח לתחרות

שרי האוצר והתמ"ת סיכמו על פתיחת משק החלב ליבוא ורפורמה מקיפה בענף שתביא להוזלת המחיר לצרכן בעשרות אחוזים.

תגיות: חלב
ישי קרוב , כ"ה בתמוז תשע"א

חלב ומוצריו על מדף הסופרמרקט
חלב ומוצריו על מדף הסופרמרקט
פלאש 90

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, אימץ את מסקנות ועדת המשנה לבדיקת שוק החלב, הכוללות שורה של מהלכים שיגבירו את התחרות.

עיקרי ההמלצות של הועדה היו:
-        הייבוא יפתח במתווה מדורג
-        מכוני התערובת ייבדקו
-        המחלבות יחויבו בהצגת רווחיהן ויבוטל הפטור מהסדר כובל למשווקי תוצרת חקלאית
-        הרשתות ידווחו על רווחיהן, יחויבו בסימון מוצרים, ולא יוכלו לייבא
-        יבדקו קשרי הרשתות והספקים
-        מכסות חלב שלא ינוצלו יפתחו לתחרות
-        רפתות קטנות יוכלו לגדול
-        מחיר המטרה יופחת ב 5-6 אגורות

שר האוצר, יובל שטייניץ, "הדרך הנכונה להוזלת מחירים היא על ידי תחרות אמיתית במשק החלב, וזו אפשרית רק באמצעות פתיחה ליבוא מתחרה. חשיפת משק החלב ליבוא תחייב את המחלבות להתייעל ולהוזיל מחירים ולשפר את המוצרים ותועיל בטווח הארוך לכלכלת ישראל, שהיא חלק ממדיניות כוללת של הממשלה להפחתת הריכוזיות במשק והגברת התחרות".

שר התמ"ת, שלום שמחון, אמר כי ההמלצות מגדירות למעשה רפורמה מבנית בענף החלב. כפי שאמרנו בתחילת הדרך, כל החוליות בשרשרת הערך של ייצור ושיווק החלב יתנו את חלקן, כל אחת לפי רווחיה ואחריותה לעלויות של הצרכן, וזאת כדי שהצרכן יהנה מהוזלה משמעותית. כפי שאמרנו הפגיעה בחקלאים היא אכן מתונה, וזאת לנוכח העובדה שהם אינם האחראים העיקריים לעליית מחירי מוצרי החלב. המלצות אלו הן פרק ראשון במתווה רחב שתציג בעוד כשלושה חודשים ועדת המזון היושבת על המדוכה ובוחנת את שוק המזון בכללותו".

ועדת המשנה לבדיקת שוק החלב בראשותו של מנכ"ל משרד התמ"ת, שרון קדמי, הוקמה על ידי שר התמ"ת, שלום שמחון ושר האוצר, יובל שטייניץ ולבקשת ראש הממשלה. הוועדה פעלה במסגרת רחבה יותר של הוועדה לבדיקת שוק מוצרי המזון והצריכה בכלל. הועדה קיימה 6 פגישות, בהן בדקה את כל שרשרת הערך של שוק מוצרי החלב. חברי הוועדה היו נציגי כל משרדי הממשלה הרלוונטים (אוצר, חקלאות, תמ"ת) והרשות להגבלים עסקיים. כמו כן השתתפו בדיונים נציגי כל שרשרת הערך:  נציגי הרפתנים, נציגי המחלבות ונציגי רשתות השיווק.

הוועדה  עמדה על הכשלים השונים בשרשרת  ומטרתה הייתה הורדת המחיר הסופי לצרכן של מוצרי החלב, תוך שמירה על רווחיות הוגנת בכל שרשרת הערך. בנוסף הוחלט כי לא ינתנו רישיונות ייבוא לגבינות קשות לספקים גדולים, ובייחוד למחלבה אשר לה יותר מ- 30% מהשוק. 

על פי ההחלטה, כמות אבקת החלב המיובאת תקבע בהתאם לחיזוי הצפוי בגידול הטבעי בהפחתת עד 15 מיליון ליטר חלב אשר יופנו להגדלת הרפתות הקטנות (עד 700 אלף ליטר חלב). עוד תינתן עדיפות למחלבות קטנות לבחור האם להשתמש באבקה מקומית או מיובאת במחיר יבוא.

עוד הוחלט על תיקון חוק ההגבלים העסקיים על מנת לבטל את הפטור מהסדר כובל שניתן למשווקי תוצרת חקלאית. תיקון זה לא יאפשר עוד למחלבות להנות מתיאום בשיווק תוצרת חקלאית. בנוסף, דרישת דוחות כספיים ונתונים נוספים מהמחלבות מידי תקופה וכן בדיקת רואה חשבון מטעם הממשלה מידי תקופה.

רשתות השיווק ידרשו לדווח אחת לרבעון, על שיעורי רווחיותן. בהתאם לכך, המדינה תשקול באם להכניס מוצרים אלה לפיקוח מלא. כמו כן, סוכם להפנות לוועדת המזון אחרי בדיקה מול רשות ההגבלים, בחינת קשרי ספקים וקמעונאים בהיבט חסימת תחרות לרבות ביבוא.

היבוא של מוצרים סופיים ייאסרו על ספקים ישראלים גדולים. רשתות ומחלבות לא יוכלו לייבא גבינות קשות.

עוד הוחלט כי יותקנו תקנות המחייבות את הרשתות לסמן מוצרים בפיקוח. במקביל יואץ מסלול חקיקה לסימון מוצרים לפי מחיר ל-100 גרם.  בדרך זו תתאפשר לצרכן  דרך נוספת להשוות בין המוצרים ולאפשר בחירה מושכלת יותר.

קשרי היצרנים עם רשתות השיווק, יבוא, צרכנות - כל פעילות בנושאים אלו, תהיה מתואמת עם צוות המזון הרחב, והמלצותיו ישולבו בהמלצות צוות מוצרי החלב.