בצעד יוצא דופן נענו ארבעה מבכירי הרבנים בציונות הדתית ליוזמה של ארגון רבני צהר וחתמו על מכתב תמיכה במאבק הרופאים המתמחים.

במכתב התמיכה, עליו חתמו נשיא רבני צהר הרב יעקב אריאל, הרב חיים דרוקמן, הרב דב ליאור והרב אהרון ליכטנשטיין, מציינים הרבנים כי חוסר שעות שינה מסכן את חיי החולים והטענה כי שעות עבודה לא סדירות ומשמרות ארוכות מסכן את חיי החולים. הרבנים קראו בסיום המכתב לראש הממשלה ולשר האוצר לשנות את דפוסי העבודה של הרופאים.

"פיקוח נפש דוחה את כל התורה כולה. לכן, טענתם של הרופאים המתמחים נגד שעות עבודה לא סדירות הינה טענה צודקת מהבחינה ההלכתית והמוסרית כאחד. תפקידם של הרופאים הוא להציל חיים ולסייע לכל חולה וחוסר שעות שינה של הרופאים מסכן את חיי החולים. המציאות העגומה אינה מאפשרת לרופאי ישראל למלא אחר ייעודם. אנו קוראים לראש הממשלה ולשר האוצר לשנות את דפוסי העבודה של הרופאים בישראל", נאמר במכתב.

בהמשך לדברים אמר הרב דוד סתיו, כי "רבנים בדרך כלל לא מתערבים בסכסוכי עבודה אבל כאשר מתברר שחלק מהסוגיות השנויות במחלוקת עלולות לסכן את החולים וגובלות בפיקוח נפש הרבנים הבינו שגם לתורת ישראל יש מה לומר". הרב סתיו מבהיר כי אף שהמכתב התייחס למשך שעות התורנות של המתמחים הוא רלוונטי לכל סוגיה שעלולה לסכן את חיי החולים.