תוחמר הענישה על משליכי פסולת

השלכת פסולת רגילה – עונשה יהיה מעתה קנס או מאסר שנה ואם נעברה העבירה על ידי תאגיד, הקנס יהיה כפול.

בני משה , ד' באב תשע"א

פסולת כבישים על מרבדי כלניות
פסולת כבישים על מרבדי כלניות
קק"ל
מליאת הכנסת אישרה אמש בקריאה שנייה ושלישית, את הצעת החוק הממשלתית  שתיצור מנגנוני אכיפה חמורים לעבריינים המשליכים פסולת בכלל, ופסולת בניין בפרט.
 
הצעת חוק שמירת הניקיון (תיקון מס' 17), התשע"א – 2010, שאושרה סופית, באה להתמודד עם המצב בומדי שנה נוצרים בישראל כ- 4 מיליון טונות של פסולת בניין אולם רק 2.5 מיליון טון עושים את דרכם אל אתרי פסולת המיועדים לכך. משמעות הדבר היא, כי מידי שנה 1.5 מיליון טונות של פסולת בניין מתפזרת ברחבי הארץ. הדבר יוצר מפגע חזותי חמור אך גם מי תהום עלולים להינזק מחומרים כימיים הנשטפים מערמות הפסולת אל מאגרי המים.
 
בחוק שהתקבל, נקבעה סדרה של החמרות בחקיקה, במטרה לייעל את האכיפה, וביניהן:

1.      השלכת פסולת רגילה – עונשה יהיה מעתה קנס או מאסר שנה ואם נעברה העבירה על ידי תאגיד, הקנס יהיה כפול.
2.      השלכת פסולת בנין – עונשה יהיה מעתה קנס או מאסר שלוש שנים ואם נעברה העבירה על ידי תאגיד, הקנס יהיה כפול.
3.      חילוט אמצעי העבירה – עבריין (בתחום הפסולת או פסולת הבניין) שעבר את אותה עבירה פעמיים בתוך שלוש שנים, בית המשפט יהיה חייב לחלט את כלי הרכב בו נעברה העבירה וההכנסות ממכירת הרכב יועברו לקרן לשמירת ניקיון.

כמו כן, מצויים בהצעת החוק סדרת תיקונים המאפשרים וריאציות שונות של מתן צו לשמירת ניקיון על ידי השר. תיקונים נוספים מאפשרים שלילת רישיון נהיגה או רישיון רכב מנהג שהשליך פסולת מרכב.