השוטרים החדשים במרכז ההכשרות
השוטרים החדשים במרכז ההכשרותצילום: אגף התנועה

משרד האוצר והמשרד לבטחון פנים חתמו היום (שני) על סיכום המשפר באופן משמעותי את שכר השוטרים והסוהרים.

בהתאם לסיכום, ישופר שכרם של השוטרים והסוהרים המתחילים באופן מיידי (החל ממשכורת ספטמבר 2011) באמצעות הקדמת הדרגה המינימלית המזכה בגמול השתלמות א' ובאמצעות הקדמת מועדי תשלום המענקים במודל מסלולי השירות. כיום, הדרגה המינימלית לזכאות לגמול השתלמות מאפשרת קבלת גמול לאחר 5-6 שנים של שירות במשטרה /שב"ס. בעקבות השינוי יוכל שוטר /סוהר לקבל תוספת קבועה של כ-1000 ₪ כבר בתחילת תפקידו, בתום הקורס המסמיך אותו לתפקיד. כמו כן, יקבל שוטר /סוהר מתחיל מיד עם גיוסו מענק של כ-2,500 ₪, אשר עד היום ניתן לו רק לאחר שנתיים בתפקיד.

הסיכום שנחתם משפר באופן משמעותי גם את שכר הפקדים /כלאים המהווים את העתודה הניהולית של הגופים. שוטר/סוהר שהוסמך בקורס פקד /כלאי מתקדם יהיה זכאי לתוספת קבועה לשכרו בגובה של כ-1,000 ₪.

המהלך שנחתם היום לשיפור שכר השוטרים והסוהרים הינו חלק מתכנית כוללת לטיפול במערכת השכר של המשטרה והשב"ס על מנת להתאים אותה לצרכים המבצעיים של הגופים. צעדים נוספים הכלולים בתכנית עליהם סוכם היום הם: קידום המהלך להעברת הגימלאים להצמדה למדד תוך מתן פיצוי השחיקה אותו קיבלו יתר הגימלאים במגזר הציבורי בפנסיה תקציבית ושיפור שכר הנגדים תוך התאמתו לצרכים של המערכים הייעודיים בגופים.

שר האוצר, ד"ר יובל שטייניץ, אמר: "מחובתנו כממשלה לדאוג לשוטרים והסוהרים שעושים עבודת קודש לבטחונה של מדינת ישראל. זהו צעד חשוב לחיזוק המשטרה והשב"ס ושיפור משמעותי לשכר השוטרים והסוהרים המתחילים, דבר שיאפשר גיוס כוח אדם איכותי וערכי ולספק רמת שירות גבוהה לאזרחים".