הגנה על חפים מפשע או חיפוי וטיוח?

ועדת החוקה של הכנסת אישרה לקריאה שניה ושלישית הצעת חוק האוסרת פרסום שם חשוד בתוך 48 שעות מרגע שנודע לו על החקירה.

תגיות: חוק דוד רותם
שלמה פיוטרקובסקי - ערוץ 7 , י"א באב תשע"א

הגנה על חפים מפשע או חיפוי וטיוח?-ערוץ 7
פרשת ריגול חמורה

ועדת החוקה של הכנסת אישרה לקריאה שניה ושלישית הצעת חוק האוסרת פרסום שם חשוד בתוך 48 שעות מרגע שנודע לו על החקירה.

הצעת החוק נתמכת הן על ידי הסנגוריה הציבורית והן על ידי האגודה לזכויות האזרח, ומטרתה לאפשר לנחקר זמן על מנת לבקש מבית המשפט ביוזמתו צו איסור פרסום על זהותו.

גם כיום קיימת לנחקר אפשרות לבקש צו איסור פרסום, אך הצעת החוק מבקשת להקדים כל פרסום שהוא לפני שבקשה זו מוגשת. איסור הפרסום יוסר במקרה שבית המשפט ימצא לנכון להתירו בשל עניין ציבורי כמו למשל במקרה של איש ציבור או בצורך חקירתי, וכמובן במקרה בו הנחקר עצמו יבקש מבית המשפט להסיר את איסור הפרסום.

ח"כ דוד רותם אמר בדיון כי "גם כבודו של אדם ומשפחתו הם ערך שיש לתת עליהם את הדעת, ואם דואג מי שדואג לזמן מצלמות בעת מעצר של חשוד, או לחליפין להדליף על כך שהוא זומן לחקירה כדי שיפרסמו את העניין, עלינו לדאוג כי גם לאותו נחקר יהיה הזמן לשמור על כבודו ולבקש בעצמו צו איסור פרסום".

"שמו הטוב של אדם אינו יכול להיות למרמס לשום כותרת בעיתון", הוסיף ח"כ רותם.

מנגד טוענת חברת הכנסת זהבה גלאון, כי הצעת חוק איסור פרסום שם חשוד, היא "הטלת צנזורה שרירותית על הליכים בחקירות פליליות, ופגיעה אנושה בשלטון החוק, בחופש העיתונות, ובזכות הציבור לדעת".

לטענתה, ההחלטה לא לפרסם את שמו של חשוד, שטרם הוגש נגדו כתב אישום, מהמועד שבו הודיעה רשות חוקרת לחשוד, על קיומה של חקירה נגדו, בשל חשד לביצוע עבירה, ועד תום 48 שעות מהמועד אליו זומן לחקירה, כפי שקובעת הצעת החוק, "תקל על מי שמבקש לשבש ולטייח חקירות נגד אנשי ציבור בכלל, ועבירות מין בפרט".


גלאון מוסיפה, כי "צריך לחזור למה שהיה פעם, כשהפרסום והפומביות היו הכלל, ואיסור הפרסום היה החריג לכלל, כי הפרסום בתקשורת הוא תעודת ביטוח נגד חיפוי וטיוח".