ח"כ שאמה
ח"כ שאמה

ועדת הכלכלה של הכנסת, בראשות ח"כ כרמל שאמה-הכהן, קיימה היום דיון מיוחד, לנוכח המצב בשוקי ההון, בסיכון לנפילת טייקון וההשלכות שיהיו לכך על המשק והמערכת הבנקאית.

בפתח הישיבה הזכיר היו"ר שאמה-הכהן כי הוועדה עסקה בשבועות האחרונים בהסדרי החוב של הטייקונים, ואמר כי "בעקבות הירידות החדות בבורסה, מה שהיה נראה כאיום של תספורת למשקיעים נראה יותר כמו גילוח". הוא הוסיף כי לשמחתו הבוקר נפתח המסחר בעליות שערים, אך הבהיר כי הוועדה התכנסה לבחון את ההשלכות של פגיעה אפשרית בטייקונים שעלולה להוביל לאפקט דומינו.כמו כן אמר היו"ר כי יש לבחון צעדים שננקטו באירופה, של איסור מכירה בחסר של מניות במגזרים מסוימים. לדבריו, בעיה נוספת היא העדר גילוי נאות בכל מה שקשור לרמת החוב האישית של הטייקונים לבנקים. היו"ר שאמה-הכהן ביקש לברר כיצד ניתן להגביר את השקיפות בנושא ולחשוף את המידע לציבור.לדיון הוזמנו נציגים של הקבוצות העסקיות הגדולות במשק, בהן קבוצת אי.די.בי, קבוצת אפריקה ישראל, אריסון השקעות, קבוצת עזריאלי, כלכלית ירושלים, האחים עופר, קבוצת דלק, קבוצת דור-אלון, קבוצת הכשרת היישוב וקבוצת אלביט, אולם בחברות השונות בחרו שלא לשלוח נציגים לדיון.הממונה על שוק ההון, הביטוח והחיסכון, עודד שריג, אמר לחברי הוועדה כי אגף שוק ההון באוצר שותף לדאגה לשלמות החיסכון הפנסיוני, ועמל באופן שוטף לדאגה לשלמות החיסכון. לדבריו, הפיקוח מתנהל באופן מקצועי וקפדני. הוא ציין כי עוד ב-2009 נקבעו כללים לתגמול מנהלי הכספים, על מנת לעודד אותם לנהוג בזהירות בכספי הציבור.שריג ציין עוד בדיון כי "קיימת הגבלה על חשיפה לקבוצת החברות, וכתוצאה מכך החשיפה הגדולה ביותר לקבוצת חברות מהווה 3.2% מהתיק הפנסיוני". הוא הסביר כי המשמעות היא שגם בתרחיש קיצוני של תספורת משמעותית, הנזק לתיק הפנסיוני לא צפוי לעלות על 0.8% משוויו. שריג הדגיש כי "גם זה במקרה של משבר עמוק במשק – וזה לא מצבנו הנוכחי". כמו כן הוא הוסיף כי החשיפה ל-10 הקבוצות הגדולות במשק לא עולה על 16% מהתיק הפנסיוני, לכן החשיפה הכוללת של התיק הפנסיוני לטייקונים היא נמוכה ומבוזרת. שריג התייחס גם לפרסומים על מחיקה של 6% מהתיק הפנסיוני, ואמר כי הם לא נכונים.הממונה על שוק ההון התייחס גם לאחזקות צולבות של בעל שליטה בגופים פיננסיים וריאליים, ואמר כי בתקנות הקיימות יש הגבלות חמורות על השקעה בקבוצות קשורות, וכתוצאה מכך החשיפה היא אפסית ואין כמעט חשש לניגוד עניינים בין הגופים הפיננסיים לקבוצות הקשורות אליהם. היו"ר שאמה-הכהן הוסיף מנגד כי כל עוד לא תהיה הפרדה בין גופים פיננסיים לריאליים יש חשש ברור לניגוד עניינים, כאשר פעם טייקון אחד לווה מגוף של טייקון אחר ולהפך. לדבריו, "זה יוצר מצב של יד רוחצת יד ועד שלא תהייה הפרדה אי אפשר לדבר על נאמנות טהורה למשקיעים".סגן המפקח על הבנקים, אור סופר, התייחס לסיכונים בענף הבנקאות ואמר כי בארץ המגבלות לגבי ריכוזיות הסיכון בתיק האשראי הבנקאי הן חמורות יותר מהמקובל בעולם. לדבריו, קיימת גם מגבלה על ההשקעה של הבנק בגופים הקשורים בבעלי השליטה.

סופר הוסיף כי בחצי שנה האחרונה נבחנו בבנק תרחישי קיצון, שכללו בחינה של מצב מיתון בשווקים הפיננסיים העולמיים ונפילה של כמה קבוצות לווים. לדבריו, "התוצאות הראו שצריך לחזק את ההון אבל בסך הכל היו מעודדות. אפשר לומר בלב שלם שהמערכת הבנקאית יציבה ואין חשש במצב הקיים".הכלכלנית הראשית של הרשות לניירות ערך, גיתית גרשגורן, אמרה כי הרשות פועלת באופן שוטף לדאוג לכך שהמשקיעים יקבלו מידע מלא ועוקבת אחר החשיפות של הקבוצות הגדולות. היא הוסיפה כי הרשות שותפה להערכה של בנק ישראל שאין קטסטרופה מיידית או קריסה של טייקון באופק.גרשגורן התייחסה לנושא איסור מכירה בחסר של ניירות ערך ואמרה כי "בעבר היו החלטות דומות שהתגלו כלא אפקטיביות". היא אף התייחס לחשיפת המידע אודות המינוף האישי של הטייקונים, ואמרה כי כיום שעבוד מניות של בעל שליטה מדווח לציבור וכי נערכת עבודה באשר להרחבת הדיווח על חובם האישי של הטייקונים.יו"ר פורום החוסכים לפנסיה, רועי מימרן, טען כי כשיצחק תשובה משתהה בהחזר חוב של דלק נדל"ן הנפגעים הראשונים הם עמיתי הפניקס שבשליטתו. הוא הוסיף כי נפילת טייקונים זה דבר שקורה וציין בהקשר הזה את נפילת גד זאבי וארקדי גיאדמק. "השאלה היא רק כמה כסף ייקח איתו טייקון שנופל".ח"כ ישראל אייכלר התייחס למחאה החברתית ואמר כי היא "הפעמון שמצלצל לפני הקריסה". לדבריו, "צריך לשנות את כללי המשחק, כדי שהציבור לא ישלם את הקריסה של הטייקונים. לשם כך צריך שינוי רדיקלי בתקציב, כדי שהטייקונים לא יכניסו יד לקופה הציבורית". ח"כ יואל חסון הציע להקים ועדת משנה בראשות ח"כ שאמה-הכהן, שתוכל במידת הצורך להתכנס גם בדלתיים סגורות, כדי שגורמי המקצוע יידעו שהכנסת עוקבת בזמן אמת אחרי המתרחש.היו"ר שאמה-הכהן סיכם את הדיון ואמר כי הוועדה מוטרדת מהסיטואציה של האחזקות הצולבות, אך תמתין למסקנות ועדת הריכוזיות שמינתה הממשלה. "לכשיוצגו המסקנות נדע לקבל החלטה באשר לצורך לקדם חקיקה ממשלתית או פרטית", אמר היו"ר. הוא הוסיף גם בנושא החשיפה האישית של הטייקונים תמתין הוועדה לסיום הבדיקה של רשות ני"ע, ותפעל בהתאם."אנשי המקצוע אמרו דברים ברורים שאין סכנה ליציבות החיסכון והמערכת הבנקאית", הוסיף היו"ר שאמה-הכהן. "אולם המחאה החברתית עשויה להביא לרגולציה כלפי רשתות השיווק, ובסלולר רואים תוצאות בקידום התחרות ויש ענפים שהחגיגה בהם הולכת להסתיים. לכן נכון לבצע מבחני לחץ היום, בשילוב הפרמטרים הללו". לסיום הבהיר היו"ר שאמה-הכהן כי אם יהיה צורך בכך תשוב הוועדה ותתכנס גם בפגרה.