בניגוד לכל הציפיות: מדד יולי ירד ב-0.3%

מדד המחירים לצרכן ירד בחודש יולי ב-0.3% - כך הודיעה היום הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

תגיות: מדד
בני משה , ט"ו באב תשע"א

בניגוד לכל הציפיות: מדד יולי ירד ב-0.3%-ערוץ 7
מדד המחירים לצרכן ירד בחודש יולי
מדד המחירים לצרכן ירד בחודש יולי 2011 ב-0.3 אחוז, בהשוואה לחודש יוני 2011 והגיע ל-103.7 נקודות, לעומת 104.0 נקודות בחודש הקודם. כך הודיעה היום הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

ירידות נרשמו במיוחד בסעיפים הבאים: ההלבשה וההנעלה (ב-8.1%), הירקות והפירות הטריים (ב-1.6%), התקשורת (ב-1.1 אחוזים), אחזקת הדירה (ב-0.7%) והמזון (ב-0.6%).

עליות נרשמו במיוחד בסעיפים הבאים: הבריאות (ב-2.1%), התרבות והבידור (ב-0.7%) והדיור (ב-0.4%).

המדד ללא דיור ירד ב-0.5 אחוז והגיע ל-102.9 נקודות, המדד ללא ירקות ופירות והמדד ללא אנרגיה ירדו ב-0.2 אחוז, כל אחד והגיעו ל-103.9 נקודות ו ל-103.5 נקודות, בהתאמה.