בנק ישראל: המדד המשולב עלה ביולי ב-0.2%

בהודעת בנק ישראל נמסר כי כי שיעור עליית המדד המשולב דומה לעלייתו בארבעת החודשים האחרונים.

ישי קרוב , י"ז באב תשע"א

בנק ישראל: המדד המשולב עלה ביולי ב-0.2%-ערוץ 7
התפלגות רבעונית של המדד
לידר שוקי הון

בנק ישראל הודיע אחר הצהרים (רביעי) כי המדד המשולב למצב המשק בחודש יולי עלה ב-0.2 אחוז, זאת בדומה לעליות בשיעור דומה בארבעת החודשים הקודמים. (בחישוב המדד המשולב מובאים בחשבון שינויים ברכיביו (מנוכי העונתיות) הן בחודש השוטף והן בחודשים אחדים בפיגור)

על פי ההודעה נתוני המדד מצביעים על המשך התרחבות הפעילות במשק, אם כי בקצב מתון יותר מזה שנרשם ברביע הראשון של השנה. העלייה במדד החודש משקפת עלייה במדדי יבוא ויצוא הסחורות שקוזזו על ידי ירידות במדדי יצוא השירותים, הייצור התעשייתי והפדיון של המסחר והשירותים.

אשר להתפתחות רכיבי המדד: מדד הייצור התעשייתי ירד ביוני בשיעור של 2.9 אחוזים, לאחר עליה של 2.3 אחוזים במאי. מדד הפדיון של המסחר והשירותים ירד ביוני ב-0.4% לאחר עליה של 2.2% בחודש מאי.

מדד יצוא השירותים ירד ביולי בשיעור של 3.2 אחוזים לאחר עליה של 4 אחוזים ביוני.

מדד יבוא תשומות לייצור עלה ביולי בשיעור של 0.6 אחוזים, לאחר ירידה בו של 4.5 אחוזים ביוני.

מדד יצוא הסחורות עלה ביולי בשיעור של 0.2 אחוזים, בהמשך לעליה בו של 2.0 אחוזים ביוני.

מדד יבוא מוצרי צריכה עלה ביולי בשיעור של 3 אחוזים, לאחר ירידה של 6.7 אחוזים ביוני.