Holy Temple Model
Holy Temple ModelMachon Hamikdash

התנועה לכינון המקדש מקיימת מזה מספר שנים כנס לכל הפעילים למען המקדש. גם השנה יתקיים הכנס הזה ובו ידברו רבנים ופוליטיקאים ויראו את בגדי הכהונה ועוד כלי מקדש. דובר התנועה, הרב יחיאל עץ שמן, סיפר לערוץ 7 כי הכנס החל לאחר מלחמת ששת הימים ש"זכינו לעלות שוב להר הבית כמו שהרמב"ם עשה סעודה כאשר עלה להר הבית".

"במפגש תתקיים סעודת מצוה כמו ברית ובר מצוה, על כך שמתאפשר לנו לעלות להר הבית. בכנס ידברו הרב ליאור, הרב ריסקין, סגן ראש הממשלה, השר סילבן שלום, וינעימו בנגינה ושירה מגוון של זמרים".

הרב עץ שמן סיפר על המכירה הפומבית הצפויה להתקיים בכנס, "הכלים שיראו שם הם בגדי כהונה שעשה הרב דוד אלבוים שלאחר 2,000 שנה הוא ארג בגדי כהונה, כמו כן נמכור שם 7 כלי מידות הלח - כלי מדידה בנפח של רביעית, חצי לוג, לוג וכו'. מי שיקנה ישמור אותו עד לבניין בית המקדש ואז יקדיש אותו למקדש והכהנים ישתמשו בו".

"זו הזדמנות לכל אלו שרוצים לחזק, לבוא ולהראות קבל עולם שיש קשר בן העם היהודי למקום המקדש", ציין הרב עץ שמן.

הכנס יתקיים ביום ראשון, יט' אלול, בשעה 18:00, בבית הכנסת הגדול בירושלים.  ניתן להכנס לאתר התנועה או ליצור קשר טלפוני 050-4142425 או 02-5380485.