בית יהונתן
בית יהונתן פלאש 90

שופטת בית המשפט העליון, עדנה ארבל, דחתה היום (חמישי) את בקשתם של ארבעה מתושבי "בית יהונתן" בכפר השילוח למשפט חוזר.

"פנייתם לבית משפט זה נעשית בחוסר ניקיון כפיים. למותר לציין כי העובדה שרשויות האכיפה אינן מבצעות את הצו מטעמים אלה ואחרים אינה פוטרת את המבקשים מלבצע את הצו, שכן כלפיהם מופנה הצו בראש ובראשונה. על כן, די בהתנהלות המבקשים כדי להצדיק את דחיית הבקשה דנן על הסף", כתבה ארבל.

השופטת ארבל מתחה ביקורת על המבקשים ורמזה כי "הם מנסים למשוך זמן" בביצוע אטימת הבית, "אף שניסו המבקשים לתמוך את בקשתם הנוכחית בראיות חדשות שיש בהן, לסברתם, כדי להוכיח את טענותיהם, הרי שבחינת הטענות מלמדת כי למעשה בקשה זו היא בבחינת "אותה גברת בשינוי אדרת". המבקשים שבים ומעלים בפני ערכאות שיפוט שונות את אותה טענה עקרונית, לפיה ההליכים שננקטו נגדם משקפים מדיניות מפלה מצד הרשויות. טענות אלה נבחנו לעומקן ולרוחבן במסגרתם של הליכים רבים, לרבות במסגרתן של בקשות שעניינן מועד ביצוע צו האיטום, ונדחו פעם אחר פעם על ידי ערכאות שונות. טוב יעשו המבקשים אם ייקחו הערה זו לתשומת לבם, שעה ששוקלים הם אם לפנות פעם נוספת לבית המשפט בעניין שלפנינו".