גם בגבול מצרים? גדר
גם בגבול מצרים? גדר

היום (ב') ידון בית המשפט בעתירה הבהולה שהוגשה לבג"ץ נגד סגירת זרוע סע"ר במשטרה, הזרוע שנועדה למאבק בסחר בבני אדם.

זרוע סע"ר (ראשי תיבות ל-סחר בבני אדם, עושק ורמייה) היא יחידה משטרתית העוסקת בפשיעה כלכלית בהקשר של הגירת עבודה לישראל, ובפרט, בגילויי העבריינות במדרג החומרה הגבוה ביותר כלפי מהגרות ומהגרי עבודה: עבירות של סחר בבני אדם, החזקה בעבדות ועבודת כפייה.

חברת הכנסת אורית זוארץ שעתרה לבג"ץ נגד ההחלטה לסגור את היחידה מציינת כי מדובר בעבריינות מופלגת בחומרתה, מורכבת ורבת פנים, המחייבת ידע והכשרה ממושכת ומעמיקה, כמו גם היכרות עם אוכלוסיית מהגרי העבודה על מאפייניה התרבותיים הייחודיים.

לנוכח הדיווחים על הכוונה לסגור את היחידה, מיהרה חברת הכנסת זוארץ, יו"ר ועדת המשנה למאבק בסחר בנשים, לכנס ישיבה דחופה שעניינה פירוק היחידה. בישיבה, שהתקיימה ביום 6.6.2011, נציג המשטרה, ניצב יואב סגלוביץ', סיפר כי המהלך אינו צפוי להתרחש באופן מיידי, כפי שהובן, אלא בתהליך הדרגתי ומסודר.

הוסכם כי המשטרה תדווח לוועדה אודות לוח זמנים להצגת המבנה הארגוני החדש לטיפול בעבירות סחר בבני אדם בתחילת מושב המליאה הבא – בחודש אוקטובר 2011.

לדבריה של חברת הכנסת זוארץ למרות הסיכומים שהוצגו בישיבה המדוברת הוחלט במשטרה לפרק את היחידה באופן מיידי. לנוכח החלטה זו הגישה זוארץ לבג"ץ עתירה בהולה יחד עם ארגוני עובדים.

בעתירה התבקש בית המשפט להנפיק צו על תנאי שיחייב את השר לביטחון פנים, שר המשפטים והמשטרה להשיב על מספר שאלות: "מדוע לא תבוטל ההחלטה בדבר פירוק זרוע סע"ר ביחידה למאבק בפשיעה כלכלית במשטרת ישראל? מדוע לא יוסיפו להקצות לזרוע סע"ר את המשאבים ותקני כוח האדם המוקצים כיום לפעילותה; לחילופין, ככל שיוחלט בעתיד על פירוקה של זרוע סע"ר, מדוע לא יקיימו תהליך מדורג ומבוקר לשם העברת תחומי עיסוקה של זרוע סע"ר ליחידות משטרתיות אחרות, אשר יכלול, בין היתר: העברת הכשרות מתאימות לשוטרים; קביעת נהלי עבודה לטיפול בתלונות, לרבות קשר עם ארגונים לא ממשלתיים; קביעת נהלי עבודה משותפים עם רשויות רלוונטיות אחרות; קביעת אופן הטיפול בתיקי חקירה קיימים שיועברו לטיפול ביחידות אחרות; נקיטת כל האמצעים הנדרשים על מנת להבטיח, כי הטיפול בעבירות המנויות בסימן ז' לחוק העונשין, תשל"ז-1977 לא ייפגע או יסוכל".

חברת הכנסת זוארץ: "התנהלות משטרת ישראל ופירוק זרוע סער מנוגדת להסכמות עימם בדיוני הוועדה כי השינויים במשטרת ישראל והתהליך ייעשו באופן מתואם והדרגתי כדי לא לפגוע במאבק בתופעה הקשה של  סחר בבני אדם ובנשים בישראל.  הדרך שבה התבשרנו  כי היחידה מפורקת באופן מיידי וללא הבלמים הנדרשים בתהליך מהווה סתירת לחי מצלצלת לשיתוף הפעולה בין הועדה הארגונים לבין המשרד לביטחון פנים ומשטרת ישראל . ההתנהלות החד-צדדית של המשטרה לא מותירה מנוס ומחייבת אותי לעתור יחד עם הארגונים לבג"צ ולמנוע את המהלך הבהול. ללא זרוע סע"ר מיקומה של ישראל יתדרדר,  שכן הדבר משפיע באופן ישיר על היחסים של ישראל עם ארה"ב, ועל הסיוע והתקצוב האמריקאי  שמותנה במאבק בסחר בבני אדם בישראל. אני מאמינה שכבוד השופטים יאזינו לטיעונים, יבינו כי המשטרה אינה ערוכה לטיפול בעבירות סחר בבני אדם, ויהפכו את ההחלטה על פיה".