רופאי שירותי בריאות כללית שיגרו ליו"ר ההסתדרות הרפואית, ד"ר ליאוניד אידלמן, מכתב בו הם מחזקים את ידיו ומביעים תמיכה בהסכם שנחתם עם האוצר.

במכתב, עליו חתומים יושבי ראש הוועדים של רופאי הקהילה ורופאי בתי החולים של הכללית, הם מציינים כי "לראשונה מזה שנים נחתם הסכם שמחזק משמעותית את הרפואה הציבורית בישראל".

בין ההישגים של ההסכם מציינים רופאי הכללית, תוספת תקנים משמעותית, חיזוק מקצועות במצוקה, חיזוק הפריפריה, יצירת אופק קידום לרופאים , תנאי עבודה (הקלה בעומס התורנויות) , השתלמויות, שינוי נורמה, הקטנת מספר מטופלים לשעה, ותמורה גבוהה יותר למי שמשקיע יותר ברפואה הציבורית.

"לאחר חתימת ההסכם עדים אנו למאבקים שונים בקרב הרופאים שכל תכליתם לפלג את ההסתדרות הרפואית ואת ארגון רופאי שירותי בריאות כללית. אנו יו"ר ועדי בתי חולים, יו"ר ועדי הקהילה, וחברי המזכירות בחטיבות ארגון רופאי שירותי בריאות כללית, מעריכים מאוד את יושרך, נחישותך ומסירותך כפי שבאו לידי ביטוי בימי ניהול המו"מ ועד ליום חתימת ההסכם הקיבוצי החדש", חותמים היו"רים את מכתבם.