התעשיינים: עליית מחירי החשמל תעלה 150 מ' ש"ח

התעשיינים טוענים, כי משמעות החלטת הרשות לחשמל על העלאת תעריפי החשמל בכ- 10%, הינה תוספת עלות של כ-150 מיליון ₪ עד סוף השנה.

שלמה פיוטרקובסקי - ערוץ 7 , כ"ב באלול תשע"א

התעשיינים: עליית מחירי החשמל תעלה 150 מ' ש"ח-ערוץ 7
עובדי חברת חשמל.
פלאש 90

על פי ניתוח וועדת אנרגיה בהתאחדות התעשיינים עולה כי בחציון הראשון לשנת 2011 הסתכמו צריכות החשמל בתעשייה בכ-4.7 מיליארד קוט"ש, עלייה של כ-2% בהשוואה להיקף צריכת החשמל בחציון המקביל אשתקד.

עוד עולה מהניתוח, כי בחציון הראשון לשנת 2011 הסתכמו הוצאות התעשייה על צריכות החשמל בכ-1.65 מיליארד ₪, גידול של כ- 4% בהשוואה להוצאות החשמל בתקופה המקבילה אשתקד. העלייה בהוצאות החשמל נובעת מהגידול בצריכות החשמל ומעלייה בתעריפי החשמל.

עם זאת מציינת נאוה סלע, יו"ר ועדת האנרגיה בהתאחדות התעשיינים: "כי משמעות החלטת הרשות לחשמל על העלאת תעריפי החשמל בכ- 10%, על רקע הבעיות באספקת הגז המצרי, הינה תוספת עלות של  כ-150 מיליון ₪ עד סוף השנה. עלייה זו מצטרפת לגל העליות בתשומות האנרגיה, מחירי הדלקים לבד עלו בכ- 35% בחציון הראשון של 2011 ".

בנוסף, סלע מציינת כי התאחדות התעשיינים הציגה למשרד האוצר ולרשות לחשמל אלטרנטיבות שהיו מונעות את התייקרות התעריפים האחרונה, ובהן : ביטול העלאת המס על הפחם והחזר חוב של חברת החשמל לצרכנים באופן מיידי ולא בפריסה על פני תקופה ארוכה. 

ענפי התעשייה בהם נרשמה עלייה בולטת בצריכות החשמל בחציון הראשון לשנת 2011 בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד: מוצרים מינרלים אל מתכתיים – 27%, תעשייה בסיסית של מתכת – 10%, מכרות ומחצבים – 8% ו- מוצרים כימיים ומוצרי נפט – 5%.

ענפי התעשייה בהם נרשמה ירידה בולטת בצריכות החשמל בחציון הראשון לשנת 2011 ירדו בשיעור החד ביותר בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד: כלי הובלה – 12%-, ציוד חשמלי ואלקטרוני – 8%-, מוצרי מתכת – 5%-.