עליה חדה בחלקן של המכללות להוראה בתואר השני

המכללות לחינוך הכפילו את כוחן בתואר השני ב-4 השנים האחרונות, ובימים אלו 42% מהלומדים לתואר שני בתחומים אלו עושים זאת במכללות.

ידידיה בן אור , כ"ג באלול תשע"א

מכללת אורות ישראל אלקנה
מכללת אורות ישראל אלקנה
פרסומי ישראל

בשנת 2010 התבשרנו כי 64% מהסטודנטים בישראל מעדיפים ללמוד במכללות, כעת נראה שלפחות בתחום החינוך, המכללות מגדילות את כוחן גם במספר הסטודנטים לתואר השני. בשנת תשס"ז לפני כ 5 שנים היוו הסטודנטים במכללות רק 26% מכלל הלומדים לתואר שני בחינוך (994 סטודנטים מתוך סה"כ: 3821 סטודנטים בארץ), אלא שהמכללות חוו צמיחה בתחום שעומדת על ממוצע צמיחה של כ - 30% בשנה. באותו זמן האוניברסיטאות חוות צמיחה נמוכה הרבה יותר.

ממוצע הצמיחה לשנה באוניברסיטאות עומד על 7% בלבד. עובדה זו הביאה להתעצמות כוחן של המכללות על חשבון האוניברסיטאות ב – 5 השנים האחרונות גם בתואר השני. עד כדי כך שבשנת תשע"א (השנה) היוו הסטודנטים לתואר שני בחינוך במכללות לא פחות מ 43% מכלל הסטודנטים לתואר שני בחינוך בארץ. (2827 מתוך סה"כ 6498 סטודנטים) וכוחן ממשיך לעלות. מדובר בעלייה של מאות אחוזים בכוחן של המכללות לחינוך בתחום בתואר השני ב - 4 השנים האחרונות, ולמעשה בהכפלת כוחן.

על פי הנתונים מקרב המכללות הדתיות מובילה מכללת "אורות ישראל" עם מספר הסטודנטים הגבוה ביותר בתואר השני. את המקום השני, עם רק 50% ממספר הסטודנטים ב"אורות ישראל", תופסת מכללת "הרצוג", ואת המקום השלישי לוקחת מכללת "שאנן" בצפון. מקרב כלל המכללות בארץ מובילה מכללת אורנים עם 422 סטודנטים לתואר שני בחינוך.

על פי הנתונים של משרד החינוך, התעצמות מספר הסטודנטים במכללות ניכרת בעיקר במכללות הדתיות לחינוך. בקרב המכללות הדתיות נרשמה עלייה של 83.51%  משנת תש"ע לשנת תשע"א. זאת לעומת עלייה של 13.6% בלבד בקרב המכללות שאינן דתיות (לא כולל הערביות).. מקרב המכללות הדתיות בשנת תשע"א, מובילה מכללת "אורות ישראל" עם מספר הסטודנטים הגבוה ביותר בתואר השני. מקרב כלל המכללות בארץ מובילה מכללת אורנים עם 422 סטודנטים לתואר שני בחינוך, נכון לשנת תשע"א. .

"הנתונים אינם מפתיעים אותנו", מציין הרב פרופ' נריה גוטל, נשיא מכללת אורות ישראל, "הצמיחה הגבוהה בקרב המכללות הדתיות היא בין השאר תולדה של ההבנה בקרב הציבור הדתי שהיום לא ניתן להסתפק רק בתואר ראשון, וכי תואר שני הוא הכרחי ובסיסי בתחומים רבים. הבנה זו כבר חלחלה בקרב הציבור החילוני, וכעת 'הגיע תורנו' להצטרף למהפכה האקדמית ולקחת בה חלק. זאת ועוד, חומות אידאולוגיות של חששות מהאקדמיה, מצטמצמות והולכות יותר ויותר בשנים האחרונות, במקביל ליצירת המכללות הדתיות תוכניות לימודים אקדמיות ומקצועיות מחד גיסא על טהרת הקודש מאידך גיסא".

בהתייחס לאחוזים ההולכים וגדלים של הסטודנטים לתואר שני במכללות לעומת האוניברסיטאות, מסביר פרופ' גוטל כי: "המהלך הזה הוא ברור, ולדעתנו האחוזים אף עשויים לצמוח ולעבור את ה-50%. מאותה שעה שמל"ג איפשר למכללות להעניק תואר שני, הנהירה של הסטודנטים למכללות היא מובנת. בסופו של דבר המכללות מעניקות את אותו תואר בדיוק, בנגישות גבוהה יותר ובקבוצות קטנות עם יחס אישי, ועל כן ברורה ההעדפה של הסטודנטים את המכללות על פני האוניברסיטאות. יש לכך גם תקדימים בעולם. כל זאת בהסתייגות אחת: סטודנט המעוניין בכיוון המחקרי, יעדיף את האוניברסיטאות, שכן רוב המכללות עדיין מעניקות תואר שני ללא תזה. עם זאת אנו מקווים לכבוש בעתיד גם את התחום הזה".

test770