הסכם שכר חדש לסגל הבכיר באוניברסיטאות

הסכם קיבוצי חדש נחתם הבוקר בין האוניברסיטאות וארגוני הסגל האקדמי הבכיר.ההסכם כולל תוספות שכר ותגמול דיפרנציאלי.

תגיות: הסכם שכר
שלמה פיוטרקובסקי , כ"ו באלול תשע"א

גדעון סער
גדעון סער
מוקי שוורץ

במעמד שר החינוך ויו"ר המל"ג, גדעון סער, מנכ"ל מל"ג ות"ת, משה ויגדור, נציגי ועד ראשי האוניברסיטאות, יו"ר המועצה המתאמת, פרופ' ניר שביב וסגן בכיר לממונה על השכר באוצר, ניר רייס נחתם הבוקר (יום א) הסכם קיבוצי חדש בין האוניברסיטאות וארגוני הסגל האקדמי הבכיר.

תקופת ההסכם האחרון של הסגל האקדמי הבכיר הסתיימה ב-31.12.2009.  ההסכם שנחתם היום הוא תוצאה של משא ומתן ענייני שהתנהל במהלך החודשים האחרונים ללא שביתות ועיצומים, והגיע לסיומו הודות לשיתוף פעולה בין נציגי ועד ראשי האוניברסיטאות, נציגי הסגל האקדמי הבכיר באוניברסיטאות, המועצה להשכלה גבוהה ומשרד האוצר.

עיקרי ההסכם שנחתם:

• תוקף ההסכם הינו לארבע שנים החל מיום 1.1.2010 ועד 31.12.2013

• תוספות שכר- תינתן תוספת שכר של  2.9% בממוצע לכל חבר סגל לכל שנת הסכם.

• תגמול דיפרנציאלי לדרגות הנמוכות/צעירים- על פי ההסכם, יינתן תגמול מועדף לחברי סגל צעירים בשנתיים הראשונות של ההסכם. התוספת המשולמת לדרגות הנמוכות של הסגל האקדמי הבכיר (מרצה ומרצה בכיר) גבוהה יותר מהתוספת המשולמת לשתי הדרגות העליונות (פרופסור חבר ופרופסור מן המניין).

• הגדלת הפרשות המעסיק לקופת גמל לקצבה- הגדלת הפרשות מעסיק ב-1% (בשתי פעימות).

• השתתפות בתשלום למעונות- תשולם השתתפות חלקית בעלות התשלום למעונות לחבר/ת סגל שיש להם ילד עד גיל 5. בגין ילד אחד- 300 ₪, בגין ילד שני- 200 ₪.

שר החינוך ויו"ר המל"ג, גדעון סער, בירך בעת חתימת ההסכם, ואמר "שנה חדשה עם הסכם חדש ואחראי. ההסכם הנוכחי הוא מהלך נוסף שמצטרף למהלכים משמעותיים שנקטנו בשנתיים האחרונות, היוצרים תקווה גדולה לעתיד מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל".

פרופ' מנואל טרכטנברג יו"ר ות"ת מסר כי ההסכם הינו חוליה נוספת המיושמת במסגרת הרפורמה הכוללת של מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל. רפורמה שתוביל להשבחת איכות ותנאי הסגל האקדמי באוניברסיטאות.