היועץ המשפטי: יתכן שנזדקק לתקנות שעת חירום

היועץ המשפטי לממשלה מבהיר בתשובת לפניית האגודה לזכויות האזרח, כי יתכן מצב בו לא יהיה מנוס מהתקנת תקנות לשעת חירום.

תגיות: חירום
שלמה פיוטרקובסקי - ערוץ 7 , כ"ו באלול תשע"א

העסיק עובד זר. יהודה וינשטיין
העסיק עובד זר. יהודה וינשטיין
פלאש 90

היועץ המשפטי לממשלה, יהודה וינשטיין, מבהיר בתשובת לפניית האגודה לזכויות האזרח, כי יתכן מצב בו לא יהיה מנוס מהתקנת תקנות לשעת חירום.

במכתב ששיגר עוזר היועמ"ש, עו"ד אורן פונו, לאגודה לזכויות האזרח, הוא מציין כי "רשויות המדינה נערכות מזה כמה שבועות לאפשרות התרחשותו של מצב חירום, כשמצבי החירום האפשריים נבדלים זה מזה בהיקפם, מידתם ועוצמתם. חלקם, אם יתממשו, עשויים להצריך גם התאמת הוראות הדין הקיימות לצרכי אותה העת, בהתאם לנסיבות, כפי שיתבררו אז".

פונו מסביר, כי "בעת הזו, לא ניתן לנבא אם אכן יהא מצב חירום, וממילא גם לא ניתן לנבא איזה סוג והיקף התאמות של הדין תידרשנה, אם בכלל, כדי להתמודד עימו, ככל שיתרחש. במצב דברים זה – בו עצם קיומו של צורך בהתאמת הדינים וקל וחומר סוג והיקף ההתאמות שתידרשנה – לוט בערפל, טרם בשלה השעה לפעול לתיקון החקיקה הראשית".

"לא מן הנמנע, כי היה ותבשיל השעה וניתן יהא להעריך באופן מושכל את סוג והיקף ההתאמות הנדרשות אזי לא תהא שהות מספקת להשלים הליך חקיקה ראשית של הכנסת. במקרה כזה תישקל האפשרות להתקין תקנות שעת חירום מכוח הסמכות הקבועה בסעיף 39 לחוק-יסוד: הממשלה, אשר את תוכנן אנו בוחנים בימים אלה. מטבע הדברים, מהלך של התקנת תקנות שעת חירום לא ייעשה אלא לאחר אישור היועץ המשפטי לממשלה את חיוניותן ומידתיותן ובשים לב לנדרש מצורכי השעה", מוסיף פונו.