המתמחים המוחים
המתמחים המוחיםפלאש 90

המדינה עתרה לבית הדין הארצי לעבודה וביקשה לקבוע כי התפטרות הרופאים המתמחים אינה חוקית ועל כן חובה עליהם להמשיך בעבודה.

לחילופין דורשת המדינה להורות למתמחים להמשיך בעבודתם למשך תקופות זמן משתנות של עד חודשיים, זאת על מנת למנוע את קריסתה של מערכת הבריאות.

בעתירה טוענת המדינה, כי למרות שהמתמחים המתפטרים הגישו את מכתביהם באופן נפרד ובכתב יד, הרי שמדובר בהתפטרות קולקטיבית בדומה להתפטרות הקודמת, "אותה גברת בשינוי אדרת", כך ניתן לתמצת את התפטרות המתמחים הקולקטיבית הנוכחית, לפיה, מדובר באותה שביתה בשינוי תחפושת", נאמר בעתירה.

המדינה קובעת, כי "לעמדתה, גם אם כל מכתב התפטרות, בתורו, נחזה לכאורה להיות מכתב התפטרות אישי, הרי שהוא אינו אותנטי, והצטברותם של מכתבים אלה, בתקופה הקצרה בהם הם הועברו למעסיק כמו גם הנסיבות האופפות אותם, מלמדים, כי מדובר בהמשך הצעדים הארגוניים אשר ננקטו על ידי הרופאים המתמחים".