פיקוד העורף הכין תוכנית לימודים נרחבת לכלל בת
פיקוד העורף הכין תוכנית לימודים נרחבת לכלל בתפלאש 90

מנתוני תוצאות מבחני המיצ"ב שפרסם היום (שלישי) משרד החינוך עולה כי חל שיפור בכל מקצועות הלימוד. השיפור המשמעותי ביותר אירע בציון תלמידי כיתה ח' במקצועות המדע והטכנולוגיה. משרד החינוך דיווח הבוקר על תוצאות טובות יותר ביחס לשנה שעברה בכל המדדים.

בציון תלמידי כיתה ח' במקצועות המדע והטכנולוגיה חל שיפור משמעותי מ-522 בשנת תש"ע ל-541 בשנת תשע"א. במקצועות אנגלית, מתמטיקה ומדעים חל שיפור בציונים של תלמידי כיתות ה' וכן של תלמידי כיתות ח'.

עם זאת התרחב הפער בהישגים על רקע מצב סוציו-אקונומי. תלמידים מרקע כלכלי מבוסס השיגו תוצאות טובות יותר בהשוואה לחבריהם.

בכיתות ח' בתחום המתמטיקה הפערים התרחבו מ-104 בתש"ע ל-114 בתשע"א. באנגלית הפערים התרחבו מ-72 ל-77.