בחברת החשמל פונים ללקוחות החברה ומבקשים להקפיד גם השנה על שימוש נכון ובטוח בחשמל בעת בניית הסוכה, תוך הקפדה על הוראות הבטיחות שישמרו עלינו גם בחג.

כשבונים סוכה:

· אסור לבנות את הסוכה בצמוד לעמודי חשמל ולארונות חשמל ואסור להשתמש בהם כדופן שלה.

· כשמרימים את הסכך כדי להניחו על הסוכה - יש להתרחק מעמודי החשמל ומכבלי החשמל.

· אסור להניח סכך על כבלי חשמל ובקירבתם.

בתוך הסוכה:

· יש להשתמש בציוד חשמלי (שקעים, נורות, כבלים, אביזרים) תיקני בלבד, שמתאים להתקנה חיצונית (מוגן מים).

· אסור לתלות קישוטים על חוטי חשמל ובסמוך לנורות חשמל שמאירות את הסוכה.

· תליית קישוטים חשמליים בסוכה צריכה להיעשות רק על ידי מבוגר.

· פלטה חשמלית אינה מוגנת מים, לכן אין להשתמש בה בסוכה, אלא בבית בלבד.

· כשמשתמשים בכבל מאריך - יש להקפיד כי השימוש בו נעשה לפרק זמן מוגבל, וכי הוא מוצמד היטב ובאופן בטיחותי לדופן ולגג הסוכה ואינו מהווה מכשול.

· בנוסף, יש להקפיד לחבר לכבל המאריך קודם את המכשיר החשמלי ורק לאחר מכן לחבר אותו לשקע שבקיר.

· כשמנתקים את הכבל המאריך יש להקפיד ולנתקו קודם מהחשמל ורק אחר כך מהמכשיר אליו חובר.

· גם בסוכה חשוב לזכור: לא ניגשים לחשמל ולמכשיר חשמלי בידיים רטובות או ברגליים יחפות!