נתניהו ונאמן. יכשירו בנייה?
נתניהו ונאמן. יכשירו בנייה?פלאש 90

בישיבת שרי הליכוד אתמול ביקשה שרת התרבות לימור לבנת מראש הממשלה להקים צוות מקצועי חיצוני שיציע דרכים ופתרונות להכשרת הבנייה ביהודה ושומרון. בעקבות בקשתה זו, מספרת לבנת ביומן ערוץ 7, הורה ראש הממשלה לשר המשפטים, הפרופ' יעקב נאמן, לבחון את הדרכים להקמתו של צוות שכזה.לבנת מסבירה את בקשתה ומזכירה את הנחיית בג"ץ, הנחייה אותה קיבלה המדינה, להרוס מיד לאחר החגים לפחות מאה ושישים יחידות דיור ברחבי יהודה ושומרון, "בתים שבהם מתגוררים כאלף אנשים נשים וטף. זה לא מתקבל על הדעת וזה ניתן לפתרון", קובעת לבנת המציינת כי מדובר בבתים שנבנו על קרקעות שהגדרתם אינה ברורה. בחלקן ספק אם קיים לגביהן דורש ובחלקן ספק אם לדורש יש מסמכים המעידים על בעלות. "בחלק מהמקומות מדובר בשכונות שקיימות כבר חמש עשרה שנה ויותר כמו שכונת האולפנה שנמצאת במרכז בית אל. לא מתקבל על  הדעת שהמדינה תהרוס שכונות שאנשים רכשו כדין. יש לכך פתרונות", היא אומרת.לבנת מוסיפה ומציינת כי ברוב המקרים לא בוצע הליך של הוכחת בעלות בבית משפט שלום כמתחייב בחוק, אלא מיד מיהרו העותרים לגשת לבג"ץ, ויש לדאוג לכך שכל טיעון שכזה יעבור את ההליכים החוקיים כדי להוכיח בעלות ולא להסתמך על אמירות שבעל פה של מי שנדמה לו שהאדמה שייכת לו משום שכך נראה לו...לנוכח זאת סבורה השרה לבנת כי יש להקים צוות חיצוני הדומה בתפקידו לצוות של עו"ד טליה ששון בימי אריאל שרון, צוות מקצועי שעליו תוטל האחריות "למצוא דרכים להסדרת הדברים באופן שנמנע מלהרוס חלילה".לבנת מוסיפה ומציינת שהעתירות כעת אמנם מכוונות נגד בתים ביהודה ושומרון, אך תביעות דומות עשויות להגיע בעתיד גם כלפי ישובים שלמים ואף במקומות רבים בתוך הקו הירוק כדוגמת שכונת טלביה, רמת השרון ומקומות אחרים. משום כך לדבריה "אין זמן", ויש להקים צוות שכזה באופן בהול ומיידי.השרה לבנת אינה חוששת מטענות ולפיה הגדרת תפקידו של צוות שכזה, למצוא דרכים להכשרת בנייה ולא לבדוק אם להכשיר או לא, יעורר את חמתם של ארגוני השמאל שיטענו שהיא יורה חץ ולאחר מכן מסמנת את המטרה. "המטרה היא לבחון איך להסדיר ולא אם להסדיר, ולעשות זאת ללא רתיעה ממה יגידו ארגוני השמאל. כממשלה אנחנו צריכים למשול. לפעול באופן נחרץ וגלוי. הרי בכל מקרה הם ידברו...".לבנת מוסיפה ומציינת שבסוגיות משפטיות דומות בתוך הקו הירוק נמצאו פתרונות וכעת יש רק להחיל אותם על הסוגיות הנוכחיות. "לא בטוח שזה כל כך מסובך. אם חושבים בראש נכון עם פתרונות שכבר קיימים במקומות אחרים בתוך הקו הירוק זה אפשרי ויכול להתבצע במהירות".באשר לתגובת ראש הממשלה לבקשתה מספרת לבנת כי הוא הקשיב קשב רב לדברים ו"ליבו במקום הנכון", כהגדרתה, וברוח זו הוא "ראה לנכון לבקש משר המשפטים לבחון את היתכנות הקמתו של צוות שכזה".יצוין כי לבקשתה של לבנת מנתניהו הצטרפו שרים נוספים שתמכו במהלך.