שיאן המגזר הציבורי: מנהל מחלקה בסורוקה

מדו"ח שפרסם האוצר עולה כי גם ב-2010 הרופאים הבכירים בקופות החולים הציבוריות הובילו את טבלת נותני השכר במגזר הציבורי.

אורנית עצר , י"ב בתשרי תשע"ב

אילן לוין
אילן לוין
צילום: פלאש 90

הממונה על השכר והסכמי עבודה, אילן לוין, פרסם היום את דו"ח הוצאות השכר בשירות המדינה ובגופי הבטחון לשנת 2010, דו"ח הוצאות השכר בגופים הציבוריים לשנת 2010 ואת דו"ח פעולות יחידת האכיפה בשנת 2011.

גם השנה שיאן השכר הוא פרופ' גדעון סהר, מנהל מחלקת כירורגית חזה ולב במרכז הרפואי סורוקה בבאר שבע, שעלות שכרו החודשית הממוצעת הינה 124,604 שקל (107,226 שקל) - 1.48 מיליון שקל בשנה.

אחריו ברשימה, במקום השני, נמצא פרופ' גבריאל סנדרו, מנהל מחלקת כירורגית כלי דם בבית החולים סורוקה עם עלות שכר של 105 אלף שקל; למקום השלישי הגיע פרופ' חיים שניידרמן מהחוג המשולב למדעי החברה באוניברסיטת בר-אילן עם עלות שכר של 110 אלף שקל; ובמקום הרביעי – בכיר בתעשייה האווירית, יעקב גלזן, עם עלות שכר של 107 אלף שקל.

נתון מעניין נוסף שנחשף בדו"ח האוצר נוגע לעלות שכרו של פרופ' מנואל טרכטנברג, יו"ר המועצה להשכלה גבוה, ומי שעמד בראש הוועדה הממשלתית שבחנה את המחאה החברתית. סך עלות שכרו החודשית עמדה על 116,465 אלף שקל, כשהשכר ברוטו הגיע ל- 77,220 שקל.

דו"ח הוצאות השכר בשירות המדינה

דו"ח הוצאות השכר בשירות המדינה מתייחס ל-184,544 עובדים: 55,828 עובדי מדינה, 98,053 עובדי הוראה, 2,323 עובדי משרד הבטחון, 21,191 עובדי המשטרה ו-7,149  עובדי השב"ס. הדו"ח כולל נתוני שכר של שירותי הבטחון, יחידות הסמך של משרד הבטחון וצה"ל, אך אינו כולל נתונים לגבי היקף כח האדם בגופים אלה.

בשנת 2010 עמד השכר הממוצע בשירות המדינה על 13,630 ₪. השכר הממוצע של עובדי משרד הבטחון עמד על 19,848 ₪. השכר הממוצע במשטרה עמד על 14,210 ₪ והשכר הממוצע של עובדי השב"ס עמד על 11,720 ₪.

השכר הממוצע של עובדי ההוראה עמד ב- 2010 על 9,990 ₪, כאשר השכר הממוצע של עובדי ההוראה בתכנית "אופק חדש" עמד על 10,709 ₪ לעומת השכר הממוצע של עובדי הוראה שאינם ב"אופק חדש" שעמד על 9,018 ₪.

הסכם הרופאים

הסכם הרופאים שנחתם לאחרונה הינו לתקופה של 9 שנים כאשר 70% מעלות ההסכם תשולם עד אוגוסט 2014. עלות ההסכם הינה 47% משכר הרופאים ששולם ערב חתימת ההסכם, המהווים כ-2.6 מיליארד ₪ לשנה בהבשלה מלאה ותשלומים שיסתכמו בכ-16.5 מיליארד ₪ במשך תקופת ההסכם.

במסגרת ההסכם ישולמו תוספות שכר מעבר למה ששולם לכלל המגזר הציבורי וזאת בתמורה לשינויים מבניים לשיפור הרפואה הציבורית ובכללם: הפחתת מספר התורנויות של רופאים מתמחים, הקצאת 1000 תקנים נוספים למערכת במימון מלא, הנהגת שעון נוכחות, קיצור שבוע העבודה ל-5 ימים, עידוד עבודה בפריפריה ובמקצועות במצוקה על-ידי תשלום תוספות שכר גבוהות יותר ותשלום מענקים כספיים של עד 300,000 ₪ למי שיעבוד בפריפריה או במקצועות במצוקה, וכן מענקים של עד 500,000 ₪ למי שישלב עבודה בפריפריה ועבודה במקצועות במצוקה.

דו"ח הוצאות השכר בגופים הציבוריים

דו"ח הוצאות השכר בגופים הציבוריים כולל נתונים על כ-750 גופים ציבוריים ומתייחס ל-312,015 עובדים. הגופים המדווחים בדו"ח מחולקים למספר קטגוריות: רשויות מקומיות, חברות עירוניות, איגודי ערים, חברות ממשלתיות, מועצות דתיות, תאגידים סטטוטוריים וגופים נתמכים.

הדו"ח כולל זו השנה השנייה נתוני שכר של עובדים המועסקים במסגרת תאגידי הבריאות שליד בתי החולים הממשלתיים.

ההיקף הכולל של עלויות ההעסקה בגופים המדווחים מסתכם בשנת 2010 בכ-50.4 מיליארד, לא כולל תאגידי בריאות. כמו בשנים קודמות, קבוצת הגופים המובילה מבחינת גובה שכר היא קבוצת החברות הממשלתיות שבה 56,476 משרות והשכר הממוצע של עובדיה עומד בשנת 2010 על 18,210 ₪ (23,037 ₪ כולל עלויות העסקה).

בין הגופים הציבוריים המובילים ב-2010 מבחינת גובה שכר ניתן למצוא את חברת נמלי ישראל עם שכר ממוצע של 27,010 ₪ (36,413 ₪ כולל עלויות העסקה), חברת נמל חיפה עם שכר ממוצע של 24,805 ₪ (29,854 ₪ כולל עלויות העסקה), חברת נמל אשדוד עם שכר ממוצע של 24,557 ₪ (30,089 ₪ כולל עלויות העסקה), בנק ישראל עם שכר ממוצע של 23,531 ₪ (28,445 כולל עלויות העסקה), רפאל עם שכר ממוצע של 22,383 ₪ (28,263 כולל עלויות העסקה), קרן השתלמות למורים בבתי הספר העל יסודיים  עם שכר ממוצע של 21,837 ₪ (28,773 ₪ כולל עלויות העסקה) וחברת חשמל עם שכר ממוצע של 21,354 ₪ (27,266 ₪ כולל עלויות העסקה).

דו"ח הוצאות השכר של הגופים הציבוריים ומשרדי הממשלה לעובדי הקבלן

כאמור, במסגרת הגשת דו"ח הוצאות השכר במגזר הציבורי לשנת 2010, מפרסם הממונה על השכר את הדו"ח השני על הוצאות השכר של הגופים הציבוריים ומשרדי הממשלה לעובדי הקבלן. במסגרת הכנת הדו"ח פנה הממונה על השכר לכל הגופים הציבוריים על מנת לקבל את נתוני השכר המבוקשים. פנייה דומה נערכה על ידי החשב הכללי לכלל משרדי הממשלה ויחידות הסמך של המשרדים. כ-94% מהגופים הציבוריים ו-100% ממשרדי הממשלה דיווחו על הוצאות השכר לעובדי הקבלן והגישו את הנתונים כנדרש.

נתוני הדו"ח מצביעים על סך של 8,398 עובדים ב-2,265 משרות עובדי קבלן בכלל הגופים הציבוריים ומשרדי הממשלה המדווחים. הקבוצה שבה נמצא מספר המשרות הגבוה ביותר של עובדי קבלן היא קבוצת החברות הממשלתיות – 825 משרות.

ממוצע השכר למשרה מלאה בקרב כלל עובדי הקבלן המדווחים עומד על 6,295 ₪. בקרב החברות הממשלתיות נמצא ממוצע השכר הגבוה ביותר בהשוואה לקבוצות הגופים האחרות – 7,613 ₪.