מטוס בלהקת ציפורים
מתוך אתר חיל האויר

מטוס "בז" של חיל האויר נתקל ביום חמישי שעבר בלהקת שקנאים. כתוצאה מכך נפגעו שני מנועי המטוס ואחד מהם עלה באש. "התזמון של הפגיעה, מיד לאחר ההמראה, היה קריטי", הסביר סא"ל תומר, מפקד הטייסת. "זה עניין של שניה לכאן או לכאן, וייתכן שכל האירוע היה נגמר אחרת".