רבה של קריית אונו וחבר מועצת הרבנות הראשית הרב ד"ר רצון ערוסי קובע שצעדי המחאה של הרופאים המתמחים שכללו עד כה התפטרות המונית בכל הארץ, היא צעד שמסכן חיי אדם וממילא אסורה על פי ההלכה.

בראיון לערוץ 7 מסביר הרב ערוסי כי זכותו של אדם להתפטר מעבודתו אך לא כשמדובר בצעד מחאה שבא על חשבון חיי אדם, "ההלכה היהודית אסרה כבר לפני אלפי שנים לכפות הסכם עבודה על מאן דהוא, אך מצד שני ההלכה הייתה מושכלת מספיק להבין שלעיתים יפרצו סכסוכי עבודה במגזרים ציבוריים, ולכן היא קבעה שכל סכסוך כזה צריך להגיע לבוררות חובה, ולא לשביתות. כשם שלא יעלה על הדעת שישבתו בצבא, כך גם ברפואה שמצילה חיי אדם".

הרב ערוסי טוען שלכולם ברור שהתפטרות הרופאים היא צעד מחאתי בלבד ולכן היא אסורה, "ההלכה אוסרת אפילו שביתות במערכת החינוך בגלל ביטול תורה. צריכים ללכת לבוררות חובה שתמנע את כל השביתות. כל צד יאמר את דברו והבוררות תקבע. לצערי הרופאים לא הלכו במתווה של בוררות ורוב אלה שהתפטרו עשו את זה כחלק מאמצעי הלחץ והמחאה, טמכיוון שזה בא על חשבון פגיעה בחיי אדם זה אסור".לדבריו גם רופא שהתפטר חייב להגיש עזרה לחולה שמתייצב בפניו, "אם אני רופא ומסרתי מכתב התפטרות ופתאום מודיעים לי שמגיע חולה, אני חייב להגיש לו עזרה מדין, "לא תעמוד על דם רעך".