רוצח סאדאת ברח מהכלא. תא בבית סוהר.
רוצח סאדאת ברח מהכלא. תא בבית סוהר.פלאש 90
האחראי על נושא האסירים בחמאס, סלאח אלעארורי, מסר, כי עיסקת חילופי האסירים עם ישראל כוללת גם הענות של ישראל לכל דרישות האסירים בבתי הכלא בישראל.אלערורי אמר לתחנת הטלויזיה "אלקדס", כי ההסכם כולל בחלקו הענות לדרישות האסירים השובתים רעב וכי הדבר יתבצע לאחר ביצוע העיסקה. אלערורי שהשתתף במו"מ לחילופי האסירים ציין, כי האסירים לא ישארו בבידוד וכי המשפחות יבקרו את בניהן האסירים.האסירים השובתים יותר משבועיים דורשים להפסיק את מדיניוית הבידוד, להשיב להם את האפשרות ללמוד לימודים גבוהים, להפסיק את הענישה הקולקטיבית הכוללת מניעה של ביקורים והטלת כנסות כספיים וכן להפסיק לאזוק אותם בידיהם וברגליהם כשהם יוצאים לביקורים ולפגישה עם עורכי דינם ובנוסף לשפר את מצבם הבריאותי של האסירים ולהעניק להם את הטיפול הדרוש.במקביל מסר השר לענייני אסירים, עיסא קראקע, כי מצבם הבריאותי של האסירים השובתים רעב מתדרדר ומספר גדול של אסירים אינם יכולים לעמוד על רגליהם או ללכת.