פרופ טרכטנברג
פרופ טרכטנברגגלעד עדין מדיה

שאלה שבוודאי עולה ממסקנות טרכטנברג, לפחות אצל הציבור הדתי בארץ, המהווה כמעט שליש מאזרחי מדינת ישראל, היא האם מסקנות הוועדה תואמות את רוח היהדות. הרב שלמה אישון, ראש מכון כת"ר החוקר את נושא הכלכלה לאור ההלכה, חיבר עבור וועדת טרכטנברג דו"ח המציג את עמדת ההלכה היהודית, כלפי נושא הצדק החברתי, והציג את מסקנותיו לראשונה ביום עיון בנושא צדק חברתי לאור היהדות, אותו קיימה היום מכללת "אורות ישראל" ברחובות.

לדבריו, אף שהמכון העביר את המלצותיו לוועדת טרכטנברג, והסביר באופן מפורט את עמדת ההלכה בסוגיות השונות, בעניין עקרוני אחד, הוועדה כשלה, לפחות מההיבט היהודי: "על פי היהדות יש לדאוג קודם כל לחלש, ואין מדובר בהתנדבות או במעשה שעושים מתוך רצון טוב, אלא מדובר בחובה ממש לכל דבר ועניין. עד כדי כך שאף יש עניין בהלכה לגבות מאנשים צדקה בעל כורחם.  כך שההתמקדות של הוועדה, דווקא במעמד הבינוני, והעובדה, שלא ניתנה עדיפות לשכבות ממעמד סוציו אקונומי נמוך, בנושאים כמו חינוך בגיל הרך, נוגדת את רוח ההלכה, ואומרת דרשני".

הרב אישון מדגיש כי "על פי ההלכה, ישנה חובה לא רק לצדקה פרטית אלא גם לצדקה ציבורית, ולכן המדינה מחויבת לדאוג לאותם חלשים בהיבטים של חינוך דיור ועוד, ולא יעלה על הדעת שתקציבים יעברו מהביטחון למשל למשפחות שידן משגת".

"על המדינה לקבוע סטנדרטים ומדרג סיוע על פי מצבה הכלכלי והכנסותיה של כל משפחה ולא לתת אישור גורף למשפחות עניות ועשירות באותה מידה בעניין סיוע בחינוך מגיל 3 כפי שמציעה וועדת טרכטנברג. המענה שנותנות המסקנות בעיקר למעמד הבינוני ופחות למעמד החלש הן תמוהות, ובוודאי אינן מתיישבות עם רוח היהדות.

ועם זאת יש גם נקודת השקה בין ההלכה למסקנות הוועדה. בנושא הדיור למשל. הרב אישון קובע כי מסקנות הוועדה תואמות את רוח היהדות בסוגיית הדיור, בכך שהן קובעות כי "דיור הינו מוצר בסיסי שעליו להיות בר השגה לכל", ואף קבעו סטנדרטים על פיהם יינתן דיור למי שידו אינו משגת. בכך, הוא אומר, ענו המסקנות שוב על עקרון הצדקה והדאגה לחלשים, אך מצד שני קביעת הוועדה כי: "המדינה כבעלים אמורה להבטיח ניצול יעיל של הקרקע" אינה תואמת את גישת היהדות בעניין, גישה על פיה קרקעות ארץ ישראל אינן מיועדות לסחר אלא לדיור בלבד.

עם זאת הרב אישון שיבח את הוועדה על מסקנותיה בנושא שוק חופשי עם פיקוח על מחירים, ומניעת סחר במוצרי יסוד, ואמר כי זוהי גם עמדת ההלכה היהודית.

כאמור, את הדברים אמר הרב אישון במסגרת ימי עיון בנושא "צדק חברתי לאור ההלכה" המתקיימים היום ומחר (ב' וג') במכללת "אורות ישראל". ביום העיון הראשון נשאו דברים בין השאר: הרב יעקב אריאל, רבה הראשי של רמת גן וממנהיגי הציבור הדתי לאומי, הרב פרופ' נריה גוטל, נשיא מכללת אורות ישראל והרב יעקב מרגלית מרצה לתושב"ע במכללת אורות ישראל.