הבטיחו פוליטיקה אחרת. קדימה
הבטיחו פוליטיקה אחרת. קדימהפלאש 90

תנועת קדימה הגישה תלונה במשטרה כנגד גזבר המפלגה, רואה חשבון איציק חדד והעבירה את פרטי התלונה למבקר המדינה.

התלונה הוגשה באמצעות היועץ המשפטי של התנועה עו׳ד איתן הברמן, ובהנחיית יו"ר התנועה, ציפי לבני בעקבות חשדות שעלו ביחס להתנהלותו האישית והנקודתית של הגזבר. 

החשדות עלו לאחר בדיקה אותה הורתה לבני למבקר הפנים לערוך, בעקבות הממצאים הוגשה התלונה. בעקבות התלונה נפתחה חקירה סמויה שהיום הפכה לגלויה והגזבר נחקר בשעה זו. יו"ר התנועה, ציפי לבני, אמרה היום "בכל מקום בו קיים ספק, ולו הקל ביותר, של פגיעה בטוהר המידות בשירות הציבורי והפוליטי- יש לפנות מיד לרשויות אכיפת החוק ולערב אותן בכדי שתבדוקנה בהקדם כל הדרוש בדיקה ותנקוט בכל האמצעים הנדרשים כדי למגר התופעות הללו באם מתקיימות,.

"באופן הנחרץ והברור הזה פעלה קדימה, כך נכון לנהוג וכך צריכה לפעול כל מפלגה במצב בו מתקיים ספק באשר לפעילות של מי מאורגניה. אני מאמינה שפעולה חשובה זו שנקטנו, נוכח הבדיקה הפנימית אותה יזמנו, תגדיר נכונה את הרף הנדרש מהמפלגות בישראל. יש לי אמון מלא ברשויות אכיפת החוק אליהן פנינו שתבצענה תפקידן כהלכה", הדגישה.