הועד המנהל של פיזה בישראל
הועד המנהל של פיזה בישראלעמרי בראל

לראשונה, מתכנס בישראל הוועד המנהל של מחקר פיזה הבינלאומי, הנערך ע"י ארגון ה-OECD מאז שנת 2000. הוועד המנהל הוזמן לישראל על ידי הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך (ראמ"ה) והוא מקיים את ישיבתו ה- 32' במספר בעיר הרצליה.

שר החינוך, גדעון סער, פתח את הכינוס והדגיש את חשיבות המדידה והערכה במערכות החינוך, "תנאי הכרחי לשיפור והתקדמות של מערכת חינוך הוא קביעת יעדים מדידים וליווי של הערכה ומדידה. האלטרנטיבה למדידה והערכה היא אסטרטגיה של בת יענה - שימוש במונחים כלליים ואמורפיים שמחפה על העדר אחריותיות".

"לעומדים בראש מערכות ולגורמים בתוכו קיים פיתוי לפעול באסטרטגית בת היענה ולא לקבוע יעדים מדידים. זאת התנערות מאחריות לתפוקות של המערכת", הוסיף סער.מחקר PISA בודק אוריינות של תלמידים בני 15 בשלושה תחומים עיקריים: מתמטיקה, מדעים וקריאה וכן בנושאים חדשים נוספים כגון, פתרון בעיות ואוריינות כלכלית. השאלות הנכללות במחקר בוחנות ידע החיוני ל"עולם המבוגרים", כישורי חיים ויכולת לפתור בעיות מורכבות המצריכות שילוב בין תחומים שונים. המבחנים ממוחשבים בחלקם. בנוסף למבחנים, מועברים במחקר שאלון לתלמיד, שאלון למנהל ושאלון להורה. המחקר נערך אחת לשלוש שנים ומשתתפות בו כ-70 מדינות. המחקר הקרוב ייערך באביב 2012.

הוועד המנהל של פיזה מתכנס פעמיים בשנה, כאשר הוא מתארח כל פעם במדינה אחרת החברה בארגון. הוועד נוהג לדון, בין היתר, בסוגיות הקשורות בשאלות המרכזיות בהן יעסוק המחקר בשנים הבאות, בכלי המחקר, ובבחירת הזכיינים שיפתחו את כלי המחקר.

בוועד המנהל חברים נציגי מדינות, החברות בארגון ה- OECD וכן נציגי מדינות שטרם נתקבלו כחברות בארגון, אך שותפות למחקר הפיזה. את ישראל מייצגת כחברה בארגון מנכ"לית ראמ"ה, פרופ' מיכל בלר.

בראש מזכירות הועד המנהל עומד פרופ' אנדריאס שלייכר, שהוא יועץ מיוחד לענייני חינוך למזכ"ל ה- OECD, ועומד בראש ועדת האינדיקטורים בחינוך ומופקד על כל המחקרים הבינלאומיים שעורך ה- OECD בתחום החינוך. מחקר פיזה, בראשותו של שלייכר, הביא במהלך העשור האחרון לשורה של שינויים מבניים במערכות חינוך בעולם, וכן לשינוי במדיניות החינוך של המדינות השונות, במקצועות הלימוד ובהכשרות המורים.