שאול גולדשטיין
שאול גולדשטיין

ועדת האיתור תמליץ לשר להגנת הסביבה, גלעד ארדן למנות לתפקיד מנכ"ל רשות הטבע והגנים את ראש המועצה האזורית גוש עציון, שאול גולדשטיין.

הוועדה בראשות מנכ"לית המשרד להגנת הסביבה, עו"ד אלונה שפר (קארו), ראיינה שמונה מועמדים נבחרים והחליטה פה אחד להמליץ על מינויו של מר שאול גולדשטיין לתפקיד.

בהמלצה ציינו חברי הועדה, כי מר גולדשטיין, עונה באופן המיטבי על אמות המידה שהוגדרו לתפקיד; הועדה ציינה כי ניסיונו רב השנים כראש רשות ופעילותו הענפה בתחומים ציבוריים שונים - הכוללים גם פעילות רבה בתחומי הטבע והחינוך - הביאו להיכרות מעמיקה של מר גולדשטיין עם מערכות מנהלתיות, ממשלתיות וציבוריות.

לאחר המינוי אמר גולדשטיין, "רשות הטבע והגנים הינה גוף ממלכתי העוסק בתחומים ערכיים רבים. עובדי הרשות מהווים עמוד שדרה בחברה הישראלית, ואהיה גאה להשתייך אליהם ולעשות ככל יכולתי למען חיזוק מדינת ישראל, חיזוק הציונות, החינוך לאהבת הטבע והמורשת ולמען השמירה על הטבע, לכל מרכיביו".

את מקומו של שאול גולדשטיין ימלא סגן ראש המועצה ב-13 השנים האחרונות, יאיר וולף. 

לאחר ההודעה על המינוי המסתמן נשמעו התנגדויות רבות בקרב השמאל בטענה כי מדובר במינוי פוליטי. בתנועה לאיכות השלטון טענו כי "מבלי לפגוע בכבודו של מר גולדשטיין ומבלי להמעיט מכישוריו, נסיבות אלו במהותן, עלולות להביא לפגיעה באמון הציבור בהליך המינוי. התפיסה הבסיסית של השירות הציבורי בישראל, שוללת מינויים פוליטיים במהותם, נוכח הנזק שגורמים הם לאינטרסים ציבוריים".

הם ציינו כי "נוכח זיקתו הפוליטית של מר גולדשטיין לגורמים הממונים, מבקשת התנועה לברר מהן הכישורים המיוחדים של מר גולדשטיין לתפקיד מנהל רשות הטבע והגנים, עליהם הצביעו הוועדה לבדיקת מינויים וכן ועדת האיתור".

בתגובה לטענות אמר גולדשטיין, "אין במדינת ישראל חוק המונע מאנשי ימין להתמודד על תפקידים ממלכתיים. אם פעם הייתה גאווה גדולה להיות מפא"יניק ולקבל תפקיד, היום זו גאווה גדולה להיות ציוני ולהיבחר לתפקיד על פי הכישורים וההתאמה".

"למרות שישנם שרים הממנים מינויים מסוג זה באופן אישי, במקרה שלי עברתי תהליך ארוך, מקצועי ואובייקטיבי שבסופו בחרה בי הוועדה פה אחד", הוסיף.