אושר פרק המיסוי בדו"ח טרכטנברג

הממשלה אישרה היום (ראשון) את פרק המיסוי בדו"ח ועדת טרכטנברג. השינויים שאושרו היום ישפיעו על תחומי צריכה שונים ויביאו להוזלת מחירים במגוון מוצרים הנצרכים באופן יומיומי על ידי הציבור. יישום מהלך זה צפוי להניב תוצאות כבר בטווח הזמן המידי.

עיקרי השינויים שיחולו משנת המס 2012 הם:

1. עצירת מתווה ההפחתה של שיעורי מס הכנסה ליחידים ומתווה של שיעורי מס החברות לתאגידים שנקבעו בחוק ההתייעלות הכלכלית. בסעיף זה יכללו העלאה של המס בשיעור של 25% לחברות והעלאת דרגת המס העליונה ליחידים, מ-44% ל-48% מהכנסה של 40,231 ש"ח לחודש.

המשך יישום המתווים להפחתת מס ליחידים וההפחתה של שיעור מס חברות לתאגידים, יישקלו מחדש עד לשנת 2014, תוך התייחסות לתנאים הכלכליים של המשק בישראל והשווקים בעולם.

2. החל משנת 2012 המס על ריבית, דיבידנד, רווח הון ריאלי ושבח ריאלי יעלה ל - 25% (במקום 20%). שיעור המס לבעל מניות מהותי יעלה ל-30% (במקום 25%). כך, גם שיעור המס על שבח ריאלי שבידי בעל מניות מהותי באיגוד מקרקעין יעלה ל-30%.

3. החל משנת 2012 יוטל "מס מיוחד להכנסות גבוהות" בשיעור של 2% על הכנסה שעולה על 1 מיליון ש"ח.

4. יינתנו נקודות זיכוי לאבות לילדים שטרם מלאו להם 3 שנים.

5. יבוטלו העלאות הבלו ומס הקנייה של דלקים שנקבעו.

6. לאור החשש מהאטה כלכלית, שר האוצר החליט לדחות את הגדלת הפרשות המעסיקים לביטוח לאומי לשנת 2014. הגדלת ההפרשות תבוצע במהלך מדורג לאורך 3 שנים.

7. באשר לנושא המכסים, בין השנים 2012 – 2014 תתבצע הפחתה מדורגת של 50% מהמכסים והפחתה מיידית של 100% על חלק מהמכסים. ככל שייחתמו הסכמים, בשנים 2013 – 2017 יופחתו יתר המכסים בהדרגה לצד חתימה על הסכמי סחר. במידה ולא יחתמו הסכמי סחר סוכם כי בשנת 2013 יופחתו עוד כ – 10% ובשנת 2014 עוד 15% מהמכסים.

אחת המשמעויות של מהלך זה היא כי צפויים לראות כבר בזמן הטווח הקרוב הפחתת מחירים של מוצרים שאינם מיוצרים בישראל.

בנוסף, שר האוצר יקים 2 צוותים לטיפול בהון השחור ולבדיקת חברות ארנק בישראל: יחידים המתאגדים כחברה ומשלמים מס מופחת על עבודה ומשיכת דיבידנדים.

שר האוצר, יובל שטייניץ, בירך על אישור התכנית ואמר: "הובלנו היום מהלך חשוב שעיקרו הקלה ביוקר המחייה לזוגות צעירים והורים לילדים קטנים."