ביהמ"ש: אין לחלק כרזות פוליטיות באוניברסיטה

בית המשפט בבאר שבע דחה את בקשת סטודנטים מאוניברסיטת בן גוריון בעיר לחלק פליירים פוליטיים בניגוד להחלטת דיקן האוניברסיטה.

אורלי הררי - ערוץ 7 , ד' בחשון תשע"ב

ארכיון.
ארכיון.
פלאש 90
שופט בית המשפט המחוזי בבאר שבע, אריאל ואגו, דחה את בקשת סטודנטים מאוניברסיטת בן גוריון בעיר והאגודה לזכויות האזרח לחלק פליירים פוליטיים ותליית כרזות בניגוד להחלטת דיקן האוניברסיטה.

הסטודנטים טענו כי מדובר בפגיעה שלא כדין, ובלתי מידתית, בחופש הביטוי הפוליטי של ציבור הסטודנטים בתחומי האוניברסיטה, ועל כן דין ההחלטות המונעות פרסומים אלה – להיבטל. השופט ואגו קבע בפסק הדין כי אין להתערב בהחלטת דיקן הסטודנטים כפי שאושרה ע"י ועדת הערעורים. 

מדובר בכרזות ובעלונים ובהם צילומים של אישי ציבור, השר ליברמן וראש הממשלה נתניהו, בהקשר המכוון את הצופה והמעיין לייחס לאישי הציבור הללו השקפות המזוהות עם התנועה הפשיסטית והאידיאולוגיה שלה.

כך, למשל, הכרזות הן על רקע של צבע אדום, כאשר דמות איש הציבור במרכז הכרזה, מאחורי הצילום וברקע הדמות המצולמת סימון "V" ומאחורי הצילום - צללית של יד המסמנת את סמל הניצחון ,"X" גדול, בצבע שחור, של האות והכיתוב לצד זה, בתחתית הכרזה, הינו "סולידריות נגד הפשיזם". 

השופט ציין בהחלטתו כי "דיקאן הסטודנטים נימק את הסירוב לאפשר הצגת הפרסומים הללו בכך, שמדובר בהחלטה סבירה ומידתית, המאזנת כראוי בין החובה לכבד את חופש הביטוי והבעת הדעות הפוליטיות, ולבין החובה למנוע הוצאת לשון הרע, ביזוי והשפלת אישי ציבור, והזכות העומדת למוסד לקבוע מה ייעשה בקניינו ובחצריו, ובשים לב לנזקים אפשריים העלולים להיגרם, לרבות חשיפה לתביעה אפשרית מצד הנפגעים, ולנזק תדמיתי כתוצאה מזיהוי המוסד עם המסרים הגלומים בפרסום. החלטתו של דיקאן הסטודנטים, שלא לאשר הפצת הפרסומים, אושרה ע"י וועדת הערעורים, תוך קביעה, שהצגת הדמויות כפשיסטיות, יש בה להשפיל הדמות בעיני הבריות, או לעשותה מטרה לשנאה, בוז או לעג, דבר שאין לתת לו יד".

עוד ציין השופט כי "המבקשים, מנגד, סבורים כי מדובר ב"סתימת פיות", שאינה מתיישבת עם חובת המוסד לכבד את עקרונות חופש הביטוי והדיעה, וכי ההחלטה אינה עומדת באמות המידה שקבעה הפסיקה, במקרים דומים, וכי מדובר בהתבטאויות שהן אמנם ביקורתיות, אך נוגעות לליבו של השיח הציבורי בישראל, ואין וודאות קרובה לפגיעה קשה וממשית בערך או באינטרס מוגן, אשר תצדיק צנזורה, כפי שנעשה".

בסיום ההחלטה כתב השופט, "ניתן היה גם לקבל החלטה אחרת, ולהיחשף, מצד המוסד, לסיכון מסוים, משפטי או אחר, במישורים שהטרידו את מקבלי ההחלטה, אך איני יכול לומר שמה שנעשה בפועל הוא כה "זועק" ובלתי מידתי, עד כי שיקולי הגורם המחליט צריכים להיפסל ע"י בית המשפט, על כן, החלטתי לדחות את הבקשה, ומצאתי שאין להתערב בהחלטת דיקאן הסטודנטים".