שינוי שיטה. אריאל
שינוי שיטה. אריאלפלאש 90

היום דנה וועדת הכלכלה של הכנסת בהצעת חוק ייחודית שעומדת לשים סוף להתנהלות חברות התקשורת (ובכלל כל חברה הנכנסת להגדרות חוק הגנת הצרכן) בניצול הלקוחות שלהם ב"שיטת מצליח". החוק שיהפוך את השיטה ללא כלכלית וכדאית הובא לאישור בהסכמת משרד המשפטים, התמ"ת והתקשורת וקובע כי מעתה יחוייבו החברות לענות בתוך 24 שעות לכל פניית לקוח בנוגע לחיוב ייתר בחשבונו. כמו כן במידה ויימצא כי אכן חוייב ביתר, יזוכה הלקוח בחשבונו תוך 3 ימים מרגע הפניה בתוספת ריבית והצמדה מיום גביית הסכום. במידה ולאחר שהצרכן מבקש מהחברה להשיב את הסכום העודף חלפו שלושת הימים, והחברה עדיין לא השיבה את הסכום, יהיה רשאי בית המשפט לפסוק פיצויים בסכום של עד 500 ש"ח.

בנוסף מתייחס החוק לנושא הקלטת לקוח כהוכחה. בחלק גדול מהמקרים מסרבים החברות להשמיע הקלטות ללקוחות וטוענים כי "כך אמרת בטלפון" הצעת החוק באה להסדיר גם נושא זה על פי הצעת החוק: "ביקש צרכן כי עוסק ינמק חיוב שחויב הצרכן, והעוסק נימק כי הצרכן הסכים לחיוב בהסכם בעל-פה שהקלטתו מצויה בידי העוסק – יאפשר העוסק לצרכן נגישות לשיחה המוקלטת; מנע עוסק מצרכן האזנה להקלטה – לא יוכל העוסק להציג את ההקלטה כראייה בהידיינות מול הצרכן בבית המשפט".

במהלך הדיון עלה הצורך להכניס בהצעת החוק חובה על כל החברות (להם קשר עם הלקוח בחיוב מתמשך) להקליט את השיחות כנהוג בחברות הסלולר (על פי תנאי הרישיון). במשרד התמ"ת הביעו התנגדות להחלת החובה בצורה גורפת על כלל החברות כשבנוסף עלה לדיון העול הכלכלי על החברות בהכנסת מערכות הקלטה.

בסיכומו של דיון לא התקיימה הצבעה והוחלט לקיים דיון נוסף בו יוצגו העלויות לחברות וייקבעו אלו חברות ובאלו עסקאות תחול החובה.

ח״כ אורי אריאל: ״אנחנו יוצרים מציאות לפיה הצרכן מפסיק לרדוף אחרי החברות הגדולות והנטל לטיפול בתלונה עובר אליהם. למרות שהנושא לא עלה בסופו של דבר להצבעה היום, לראשונה יש הסכמה על פיצוי עונשי ללקוח וכן להנגשת הקלטה, ובדיון הקרוב נגיע להסכמות חשובות גם על אילו חברות נוספות תחול חובת ההקלטה למעט חברות הסלולר המחוייבות הייום על פי רשיון. עם כל ההבנה לזכות של החברות להתפרנס לא צודק לתת להן להתחמק מחובת ההקלטה״.