העם דורש תגובה
העם דורש תגובהפלאש 90

שני שלישים מהציבור בישראל מהציבור היהודי בישראל סבורים כי על ממשלת ישראל להגיב בחומרה רבה כלפי הירי מעזה, כולל תגובה צבאית נרחבת, כך עולה מנתוני מדד השלום של המכון הישראלי לדמוקרטיה לחודש אוקטובר 2011. יחד עם זאת 54% מהציבור מצדיקים את האיפוק כדי לא לפגוע ביחסים עם מצרים.

בנוגע לפעולות "תג מחיר", רוב גדול וחוצה מחנות פוליטיים (88%) מתנגד לפעולות "תג מחיר" נגד פלסטינים. כצפוי, ההתנגדות רבה אף יותר (93.5%) לפעולות "תג מחיר" נגד צה"ל.

שאלה נוספת שנבדקה במדד היא שירות חיילים יחד עם חיילות בצה"ל. מנתונים אלו עולה כי שני שלישים בציבור היהודי מתנגדים לקיום אירועים נפרדים לחיילים וחיילות. בשאלה האם נכון לוותר על נוכחות חיילות ביחידות של חיילים חרדים כדי לאפשר לחרדים לשרת בצה"ל נראה כי הציבור חצוי בתשובתו (45% לכאן ולכאן).

בנוגע למחאה החברתית, עולה כי מרבית הציבור בישראל (75%) חושבים כי יש להמשיך במחאה החברתית, כאשר 54% בציבור היהודי בישראל סבורים כי המחאה לא הצליחה עד כה להשיג הישגים משמעותיים.

מדד השלום של המכון הישראלי לדמוקרטיה מתפרסם בכל חודש ובוחן את עמדות הציבור בנוגע לנושאים העיקריים בחודש שעבר. המדד וניתוח הנתונים מתבצע על ידי פרופ' אפרים יער ופרופ' תמר הרמן.