מי מונע ההקלות לסטודנטיות בהריון?

ההקלות עליהן הודיעה המל"ג בנוגע לסטודנטיות בהריון אינן נכנסות לתוקף, עקב חוות דעת משפטית לפיה מדובר בחריגה מסמכות.

נתנאל כ"ץ , ט"ז בחשון תשע"ב

רק לפני מספר חודשים הודיעה חגיגית מליאת המועצה להשכלה גבוהה כי היא מאשרת שורת הקלות עבור סטודנטיות בהריון ולאחר לידה. ההקלות הגיעו לאחר שוועדה מיוחדת דנה בנושא במשך מספר חודשים וגיבשה שורת המלצות בעצה אחת עם התאחדות הסטודנטים הארצית.

ההמלצות ואושרו על-ידי המל"ג ושר החינוך גדעון סער העומד בראשה. בין היתר הומלץ על: הקלה בבחינות והגשת מטלות, היעדרות משיעורים, הקפאת לימודים, שינוי מועד סיום התואר והקמת תשתיות מתאימות לסטודנטיות לאחר לידה. 

אולם הסטודנטים טוענים, כי משרד המשפטים הודיע למל"ג כי הוא מתנגד ליישום ההמלצות בטענה כי המועצה חרגה מסמכותה. משרד המשפטים טוען כי להמלצות אין כל תוקף משפטי מחייב וכעת, על אף העובדה שהחוק אמור היה להיכנס כבר לתוקפו, אין כל יכולת לאכוף את הכללים החדשים על המוסדות להשכלה גבוהה. את מחיר הפגיעה המתמשכת ממשיכות כאמור לשלם הסטודנטיות בהריון והסטודנטיות היולדות שממשיכות לשלם מחיר אקדמי יקר בשל רצונן לשמור על העובר או העולל. 

איציק שמולי יו"ר התאחדות הסטודנטים הארצית שיגר פנייה דחופה לשר המשפטים ולשר החינוך, ובה דרישה ליישם באופן מיידי את הכללים שנקבעו. במכתב כותב שמולי: "אנו רואים את הדברים בחומרה, שכן הפגיעה המתמשכת עדיין מתקיימת ופוגעת חמורות בסטודנטיות רבות". שמולי גם תקף את ההתנהלות ואמר: "ספק רב האם החלטתו של משרד המשפטים עצמה עומדת בלשון החוק והאם בסמכותו להתערב כלל ברגל גסה כל כך בחופש האקדמי. לאחר דיון ציבורי נוקב נוסחו כללים מחייבים, כך שהסטודנטים לא יקבלו בשום אופן נוסח מרוכך יותר של תקנות שינוסחו ע"י יועצים משפטיים מאחורי דלתיים סגורות, ובחסותו תוכל להימשך הפגיעה בסטודנטיות ע"י חלק מהמוסדות להשכלה גבוהה".
 
מעין גרבר, רכזת שוויון מגדרי בהתאחדות הסטודנטים הארצית הוסיפה: "המציאות של אי שוויון בתנאים, הפערים בין הנהלים הכתובים ובין המציאות, והמצוקות של סטודנטיות שמגיעות מהשטח העידו על הצורך הדוחק לטפל בסוגיה. חשיבות הסדרת הנושא נובעת מכך שלידה ואמהות הם הגורמים העיקריים לאי התקדמותן של נשים באקדמיה ולאי השוויון באקדמיה. אפילו במוסדות שיש להם נהלים בעניין כמעט ואין יישום באופן אוטומטי, והסטודנטית צריכה לבקש אישורים מכל מרצה ומרצה כדי לקבל את ההקלות. על כן ישנה חשיבות מכרעת לאכיפה מקיפה ואחידה  של התקנות מצד המל"ג".