לוגיקה התיישבותית. השר איתן
לוגיקה התיישבותית. השר איתןפלאש 90

מליאת הכנסת דנה בהצעה דחופה לסדר בנושא "הריסת בתי אזרחים ישראלים ביהודה ושומרון", ביוזמת הח"כים נסים זאב (ש"ס), יעקב כץ (האיחוד הלאומי) וזאב אלקין (הליכוד).

השר המופקד על שיפור השירות הממשלתי, ח"כ מיכאל איתן (הליכוד), השיב בשם ראש הממשלה ואמר כי לדעתו "היו פרוצדורות שממשלות ישראל פעלו לפיהן, הודו בטעותן ותיקנו. בלי קשר לפתרונות העתידיים אפשרנו ליהודים להתגורר. באותה נימה של חוק וצדק, הממשלה אמרה שיש מקרים שבהם נקבע על-ידי בג"צ שיש עילות שיאפשרו להרוס בתים שנבנו על קרקע פרטית, וגם מבחינת הצדק, אם פגענו בזכות של אדם פרטי אנחנו רוצים לתקן ולא לבנות את ההתיישבות על בסיס של גזלה אלא על בסיס של זכויות וחוק".

השר איתן פנה לח"כ כץ ואמר לו "שמעתי גם את השר בגין מדבר ברוח דבריך על אמירתו של אביו של השר, ראש הממשלה בגין, ואולי אף על ידי מורו ורבו ז'בוטינסקי, כי אנחנו באים לארץ ישראל לא בכוח אלא בכוח הזכות, ואומר השר בגין כי ההתיישבות תהיה חזקה אם היא תהיה גם צודקת. אם יש מקרים בהם בית המשפט אומר שהתיישבו על קרקע פרטית, זו לא תהיה טרגדיה אם נזיז משם את המתיישבים. זה לא יחליש, אלא יחזק את מפעל ההתיישבות".

ח"כ כץ השיב "אבל יש הרבה" ועל כך השיב לו השר איתן כי "אין לשנות את העיקרון בשל כך. אנחנו יודעים שזה בניגוד לעיקרון. שנינו לא אומרים ייקוב הדין את ההר, אך יש עקרונות וצריך שכל ולב ליישמם".

"הממשלה החליטה ברמת העקרונות שהיא רוצה להסדיר את כל מה שקשור באדמות מדינה ולתקן את הקשור באדמות פרטיות. מותר לה להעביר ביקורת אך הממשלה לא יכולה לפעול בניגוד להחלטות בית המשפט", אמר השר איתן.

הח"כים המציעים הסתפקו בתשובת השר ולכן לא נדרשה הצבעה.