פורנוגרפיה בערוץ 10 בשעה 10

"האגודה לזכות הציבור לדעת" מוחה על שידורה של הסדרה "61 יום של אהבה" בערוץ 10 וסיווגה כמתאימה לגיל 8 ומעלה.

ניר הר זהב , כ"א בחשון תשע"ב

ערוץ 10
ערוץ 10
פלאש 90

"האגודה לזכות הציבור לדעת" פנתה במכתב ליו"ר ועדת הכלכלה, חה"כ כרמל שאמה הכהן וליו"ר הרשות השניה, ד"ר אילן אבישר והתריעה מפני שידור הסדרה "61 יום של אהבה" בערוץ 10 וסיווגה כמתאימה לגיל 8 ומעלה. 

עיקר קבילת האגודה היא על סיווגה כמתאימה לצפייה מגיל 8 ומעלה ושיבוצה בשעה 22:00. ב"לדעת" מבקשים להזכיר שגיל 8 הוא בכיתה ב' או ג' במקרה הטוב ותוהים במכתבם, "האומנם כוונתכם שהתכנית מתאימה ומיועדת לילדי כיתות ב' - ג' ומעלה?".
 
בהקשר זה מזכירים באגודה את תשובת נציב קבילות הציבור ברשות השניה על תלונות בנושא התוכנית "2.3", גם היא מערוץ 10 , אשר הייתה בעלת תוכן 'דומה' , גם אם באופן שונה ושודרה בשעה 23:00 והוגדרה על ידו כ'פורנו רך'.

"...כמוך חשתי גם אני שמדובר בפורנוגרפיה רכה, הנעשית תחת כנפה של "תכנית למבוגרים" המשודרת בשעה שלכאורה ילדים אינם נמצאים ליד המרקע. נכון שהכלל קובע שלאחר השעה 22.00 "כמעט הכול מותר" אבל, לעניות דעתי התכנית האמורה היא בבחינת "שלב" שיש לבחון האם בכלל הוא ראוי לשידור בטלוויזיה BROADCAST. בחינה זו חיונית כדי לא לפגוע בילדים או לעודד אותם לרצות לצפות במה שאינו ראוי שיצפו בו. אפשר כמובן להסתתר מאחורי הקביעה כי המדיה לכל סוגיה מציגה אופציות ויזואליות לפורנוגרפיה רכה וקשה, ושכל ילד יכול לכאורה להגיע לכך על נקלה. גישה זו היא חמנית ומתירה לכאורה להציג פורנוגרפיה ואלימות וכיוצא באלה גם בשידורי הרשות השניה. ברם לא לכך התכוונן המחוקק ואין לכך סימוכין בתקנות הרשות השניה..."

כמו אז גם כאן, טוענים באגודה, ספק אם תוכן מעין זה ראוי לשידור במסגרת הרשות השנייה, בערוצים המתיימרים לשדר לכל המשפחה.  "לדעת" מבקשת לשקול מחדש את העלאת התוכנית לשידור, ולכל הפחות לסווג את התוכנית כמיועדת למבוגרים ולהעביר את שעת השידור למאוחרת יותר בהתאם.