ממשיכים בדרכו של הרבי - הכינוס נפתחיוני קמפינסקי, ניו יורק