כלי רכב. החיישן יתריע
כלי רכב. החיישן יתריע פלאש 90

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה, של ח"כ גדעון עזרא (קדימה) וקבוצת ח"כים, לתיקון פקודת התעבורה בנושא העברת בעלות על כלי רכב.

לפי ההצעה, שאושרה סופית, לפני העברת בעלות על כלי רכב תחויב רשות הרישוי לבדוק במרוכז את כל הבעיות האפשריות שיכולות להגביל את ביצוע ההעברה. הרשות תחויב לבדוק אם שולמו כל האגרות והמסים החלים על כלי הרכב, וכן את קיומם של עיקולים, הגבלות אחרות או משכונים הרשומים ברשם המשכונות.

כיום לא ניתן להעביר בעלות בבנק הדואר רק אם נרשם עיקול או משכון על כלי הרכב ברישומי רשות הרישוי. לעומת זאת, אם רישום על משכון קיים אך ורק בידי רשם המשכונות הקונה לא יכול לדעת זאת, אלא אם יבדוק זאת בעצמו או אם ישלם על המידע לרשות הדואר.

לפי החוק שהתקבל, התקנות שצריכות להסדיר את הבדיקה ברשם המשכונות יותקנו עד ה-1 בינואר 2013.  12 ח"כים תמכו בחוק, שעבר ללא מתנגדים.