"בשורה של ממש לעובדי הקבלן"

הצעת החוק לאכיפת זכויות עובדי קבלן אושרה בועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת לקריאה שניה ושלישית, בתום דיון של 6 שעות.

שלמה פיוטרקובסקי - ערוץ 7 , ג' בכסלו תשע"ב

"בשורה של ממש לעובדי הקבלן"-ערוץ 7
עובד נקיון
צילום: פלאש 90

בתום דיון מרתוני בן 6 שעות, אישרה ועדת העבודה, הרווחה והבריאות בראשות ח"כ חיים כץ (ליכוד) לקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק לאכיפת זכויות עובדי קבלן, לפיה לראשונה ניתן יהיה לתבוע גם מזמין של שירותי קבלן בתחומי שמירה ואבטחה, ניקיון והסעדה, ולא רק את הקבלן עצמו.

בנוסף, בעלי משרות בתאגידים או במשרדי ממשלה שיימצאו אחראים לחתימת חוזה הפסד, אשר משמעותו היא שלא ניתן להבטיח את זכויות עובדי הקבלן, עשויים לעמוד לדין פלילי.

כמו כן, תיאסר התקשרות עם קבלן שירותים שהורשע או נקנס כתוצאה מהפרת זכויות עובדיו - למשך שלוש שנים לפחות. מזמין השירות יהיה אחראי גם לתשלום דמי הבראה, החזר הוצאות נסיעה, פנסיה, דמי חגים ותוספת יוקר לעובד הקבלן.

הצעת החוק היא ממשלתית, אולם חברי הוועדה ובראשם היו"ר כץ ביצעו בה שינויים משמעותיים חרף התנגדויות שהציגה הממשלה,  בעיקר בנושא הטלת האחריות הפלילית והקנסות גם על משרדי ממשלה, חברות ממשלתיות ובעלי תפקידים בהם. בסופו של דבר, ביטלה הממשלה בדיון את הסתייגויותיה לחוק.

לדברי יו"ר הוועדה, ח"כ כץ, "זהו חוק מהפכני ודרמטי, בשורה של ממש לעובדי הקבלן, שהושגה בתום שנתיים וחצי של דיונים. הצעת החוק הממשלתית שהונחה לפתחנו הייתה מלאה בחורים, והממשלה התנגדה להחיל על עצמה אחריות לפגיעה בזכויות עובדי קבלן. כפי שהתחייבתי, יצאה מידינו הצעת חוק עם שיניים, ומעתה יירתע כל מזמין שירותים וכל קבלן מהפרת זכויות עובדים ולא יוכל להעלים עין מהתופעה".

ח"כ ליה שמטוב (ישראל ביתנו) אמרה בדיון: "ההתייחסות לעובדים הפשוטים תשתנה מעתה. אנחנו בדרך הנכונה".

ח"כ דב חנין (חד"ש) וח"כ עמיר פרץ (עבודה) בירכו על הצעת החוק וציינו כי זהו מהלך חשוב ביותר בתחום יחסי העבודה בישראל. נציגי התאחדות הסטודנטים שנכחו בדיון, עפרי רביב ואורי קידר, פנו לחברי הוועדה בבקשה לאפשר לעובדי קבלן שנפגעו לפנות לכל עמותה או ארגון בבקשה שייצגו אותם ויגישו תביעה בשמם מבלי שזהותם תיחשף. ח"כ כץ ונציגי ההסתדרות והממשלה תמכו בבקשה והצעתם של הסטודנטים התקבלה.