כמעט ללא מתנגדים במליאה. אייכלר
כמעט ללא מתנגדים במליאה. אייכלרפלאש 90
מליאת הכנסת הפכה את הצעת החוק שנועדה להשוות בין לימודים אקדמאיים ללימודים בישיבה במכרזים, הצעתו של ח"כ ישראל אייכלר (יהדות התורה), להצעה לסדר, בהסכמתו של אייכלר.

ההצעה באה לאסור על הוספת דרישה במכרז לתואר אקדמאי שאינו בתחום הרלוונטי להתקשרות במכרז, וכי לעניין תנאי במכרז הנוגע לתשלום בגין תואר אקדמאי שאינו רלוונטי לתחום ההתקשרות, תואר אקדמאי ייחשב כשווה ערך ללימודים בישיבה גבוהה.

בדברי ההסבר להצעה נכתב כי "כיום נדרשים תארים (ראשון, שני או שלישי) בכל מיני מכרזים בשירות הציבורי שכלל אינם רלוונטיים לתפקיד או למשרה. הדבר גורם להדרה ולאפליה לרעה של אזרחים רבים וטובים חסרי תארים ממוסדים, מהתמודדות במכרז, למרות כישוריהם המתאימים לתפקיד המוצע.

הדרישה לתואר אקדמי מעניקה העדפה מפלה, לבעלי תארים בתחומים שאינם רלוונטיים לתפקיד וכאלה שאין להם כישורים מיוחדים לתפקיד המוצע. כמו כן קיימת אפליה ברמת השכר כאשר התואר מזכה אותם בתוספות שכר בלי מאמץ נוסף, בהתאם לטבלת החשב הכללי".

במהלך הדיון תמכו 15 ח"כים בהפיכת הצעת החוק להצעה לסדר. זאת לעומת התנגדותו של ח"כ אחד.