בניה בדואית בלתי חוקית בנגב
בניה בדואית בלתי חוקית בנגב'רגבים'

ראש הממשלה בנימין נתניהו יביא לאישור הממשלה, ביום ראשון הקרוב, ה- 4 בדצמבר, את מינויו של האלוף (במיל') דורון אלמוג לראש מטה היישום של התכנית להסדרת התיישבות הבדואים בנגב.

התכנית להסדרת התיישבות הבדואים בנגב אשר אושרה בממשלה בחודש ספטמבר השנה, מושתתת על ארבעה יסודות: הסדרת ההתיישבות, תוכנית פיתוח כלכלי של האוכלוסייה הבדואית בנגב, הסדרת תביעות בעלות בקרקע ומסגרת יישום ואכיפה מחייבת.

ממשרד ראש הממשלה נמסר כי התכנית היא חלק ממכלול פעילויות ממשלתיות לפיתוח הנגב במטרה לקדמו לטובת כלל תושביו - יהודים ובדואים כאחד. התוכנית תתרום לצמצום הפערים בחברה הישראלית ולחיזוק הקשר בין המרכז והפריפריה. התוכנית משתלבת בפרויקטים לאומיים שמקדמת הממשלה בנגב, ביניהם העברת בסיסי צה"ל לנגב, פיתוח תשתיות תחבורה, ייזום פרויקטים לבניה, קידום תעסוקה, השקעה בחינוך, ועוד.

דורון אלמוג, אלוף פיקוד דרום לשעבר, עוסק מזה שנים רבות בקידום פרויקטים ומיזמים חברתיים בנגב ולו היכרות ארוכת שנים עם האוכלוסייה הבדואית בדרום.

מראשית שנת 2000 שוקד אלמוג על הקמת הכפר השיקומי עלה נגב - נחלת ערן, המהווה בית לכל החיים עבור אוכלוסיית פגועי מוחין קשים, בניהם גם ילדים בדואים. בנוסף הכפר מהווה מרכז שיקום ליותר מ-4,000 תושבי הדרום, הנזקקים לשירותי שיקום מיוחדים בעקבות תאונה או מחלה.  בתוך קהל המטופלים של הכפר גם מאות בדואים וכך גם בסגל העובדים. על פעילותו החברתית זכה אלמוג בפרסים שונים, ואף נבחר להדליק משואה בשנת 2006 בטקס יום העצמאות בהר הרצל. מאז פיתח וקידם פרויקטים חברתיים רבים.

בעת כהונתו כאלוף פיקוד הדרום יזם אלמוג פרויקטים חינוכיים לקידום ההשכלה של חיילים בדואים בוגרי צה"ל מהנגב. אלמוג היה שותף להקמתו של בית ספר למקצועות טכנאים במחנה נתן ולהקמת בית הספר להוראה עברית במחנה גדוד הסיור הבדואי בכרם שלום, וכן קידם פרויקט לקידום השכלה גבוהה של חיילים משוחררים בדואים.