מאסר עולם לרוצחי בעל מוסך מאום אל-פאחם

אשרף וויסאם מחאג'נה מאום אל פאחם נדונו כל אחד מהם למאסר עולם, לאחר שהורשעו ברציחתו של עימאד מחאג'נה, בעל מוסך מאום אל פאחם.

שלמה פיוטרקובסקי - ערוץ 7 , ח' בכסלו תשע"ב

עונש של מאסר עולם נגזר על האחים אשרף וויסאם מחאג'נה מאום אל פאחם, אשר הורשעו ברציחתו של עימאד מחאג'נה, בעל מוסך מאום אל פאחם, ובניסיון לרצוח את אחיו, כמאל, אשר עבד עימו.

שופטי בית המשפט המחוזי בחיפה, יוסף אלרון, משה גלעד ומנחם רניאל, גזרו בנוסף על אשרף עונש של 5 שנות מאסר בפועל (בגין העבירות ניסיון לרצח, עבירות בנשק וקשירת קשר לביצוע פשע), פיצויים לעיזבונו של הנרצח בסך של 100,000 ש"ח ולכמאל שנפצע -פיצויים בסך 20,000 ₪. ויסאם נגזרו בנוסף 3 שנות מאסר בפועל (בגין העבירות של ניסיון לרצח, העבירות בנשק וקשירת קשר לביצוע פשע), פצויים לעיזבון הנרצח בסך של 60,000 ₪ ופיצוי לכמאל בסך 12,000 ₪.

הרכב השופטים ציין כי המקרה הנדון מהווה דוגמה נוספת עד כמה קלה האצבע על ההדק בשימוש בנשק חם, ועד כמה רב הצורך בענישה מחמירה כדי להרתיע עבריינים בכוח כנאשמים. עוד הבהירו כי למותר לציין, כי אף אם לא ידם של הנאשמים סחטה באופן פיסי את ההדק, אחריותם – מעצם שותפותם הפעילה והמלאה – זהה לאחריותו של מי שבמו ידיו הביא למותו של המנוח ולניסיון רציחתו של כמאל, וכי גם לעבירות הנשק וקשירת הקשר לפשע הם שותפים מלאים.

השופטים ענו בחיוב לשאלה האם יש לגזור על הנאשמים עונש נפרד בגין העבירות הנוספות והבהירו את החומרה שיש לראות בשימוש בנשק ונראה כי האירועים חמורים במיוחד על פי אופיים ומהותם. עוד ציינו כי בשורה של פסקי דין  נקבע, כי כאשר מדובר בעבירות המתה או אלימות שגרמו לכמה נפגעים, יכריע המבחן המהותי-המוסרי, המצדיק ככלל הטלת עונשים נפרדים כמספר הנפגעים, כדי לבטא את ערך היסוד של קדושת החיים ושלמות גופו של הקורבן ולשקף מדיניות הרתעה ראויה, ומשכך ראוי גם להורות על צבירתם של העונשים.

השופטים קבעו כי עונשו של ויסאם בגין שאר העבירות בהן הורשע יהיה קל יותר מעונשו של אשרף, בשל כניסתו המאוחרת יותר לשותפות בעבירות, אי היותו חלק מן התכנון המוקדם לחבול בכמאל כפי שעשה אשרף ביחד עם סאטי, אי השתתפותו בהכאתו של כמאל בזמן הירי ועברו הפלילי שאינו מכביד.