משרד הבריאות: הופצו הוראות לתרומת ביציות

משרד הבריאות הפיץ הבוקר חוזר מנהל רפואה בנושא תרומת ביציות. התשלום עבור התרומה הוסדר ויעמוד על 10,000 ש"ח.

שלמה פיוטרקובסקי - ערוץ 7 , ח' בכסלו תשע"ב

מעבדה
מעבדה
פלאש 90

משרד הבריאות הפיץ הבוקר חוזר מנהל רפואה בנושא תרומת ביציות, אשר מטרתו מתן הוראות ליישום חוק תרומת ביציות.

החוזר מפרט את העקרונות, התנאים והכללים הנוגעים להליכי אישור הבקשות לתרומת ביציות וביצוע הפריה באמצעות הליך זה.

עוד נקבע כי כל יחידה להפריה חוץ גופית מחויבת לספק שירות זה בנגישות וזמינות ראויים וכן כי מימון עלויות הטיפולים הרפואיים יהיו על חשבון קופות החולים בהתאמה.

בעד אישור רופא אחראי לקבלת תרומת ביציות, תשלם הנתרמת 10,000 ₪ והתורמת תקבל פיצוי של 10,000 ₪ בעד שאיבת הביציות לתרומה.